TPA LS policijos, VSAT ir VST pareigūnams perdavė apsauginių respiratorių

2020 10 balandžio TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Šv. Velykų išvakarėse, Didįjį Penktadienį Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas Vytautas Pliuskus ir generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius Policijos departamento patalpose perdavė virš 2000 apsauginių respiratorių (FFP-2 standarto), skirtų priešakinėse linijose dirbantiems Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams. Šie respiratoriai buvo įsigyti iš TPA LS iždo lėšų, kurių skyrimui šiai kilniai akcijai su dideliu entuziazmu pritarė visi TPA LS nariai. Šioje kuklioje ceremonijoje dalyvavo ir labdarą priėmė Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas gen. Rustamas Liubajevas, TPA LS Viešojo saugumo tarnybos poskyrio pirmininkas Deividas Kerulis, kuris respiratorius netrukus nuvežė ir perdavė Viešojo saugumo tarnybos vadui gen. Ričardui Pociui.

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus nariai džiaugiasi galėdami šia simboline parama prisidėti prie viešąją tvarką ir gyventojų saugumą palaikančių darbuotojų saugesnio darbo šiuo ekstremalių išbandymų, kuriuos iššaukė Covid-19 pandemija, metu.

„Servo per Amikeco!” – “Tarnaukime draugaudami!“