Tauragės poskyrio pirmininku išrinktas Gediminas Martinavičius

2019 gegužės 6 TPA LS Tauragės poskyrio informacija

2019 m. balandžio 19 d. antru šaukimu įvyko TPA LS Tauregės poskyrio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Pirmuoju šaukimu turėjęs kovo 29 d. įvykti susirinkimas egalėjo įvykti. dėl nesurinkto kvorumo.

Šįkart į susirinkimą atvyko 23 poskyrio nariai, t.sk. pirmininkas Remigijus Tekorius, valdybos nariai Gediminas Nausėda, Žanas Kiselevičius, Jonas Žebelys.

Tradicišjkai susirinkimas išklausė valdybos ataskaitos, finansinės ataskaitos, jas patvirtino.  Buvo pristatyta audito ataskaita, kurią atliko UAB Audito ir apskaitos valdymo grupė.

Prieš pirmininko rinkimus buvo pasiūlyti 3 kandidatai: Remigijus Tekorius,  Vilma Dereškevičienė ir Gediminas Martinavičius. R.Tekoriui ir V.Dereškevičienei atsiėmus kandidatūras, poskyrio pirmininku 22 balsais buvo išrinktas Gediminas Martinavičius.

Gediminas Martinavičius

Į poskyrio valdybą buvo pasiūlyti 8 kandidatai. Dviems kandidatams atsiėmus savo kandidatūras, iš 6 likusiųjų valdybos nariais balsų dauguma išrinkti Remigijus Tekorius, Saulius Lakštinis, Jonas Žebelys ir Vilma Dereškevičienė.

Pirmojo valdybos posėdžio metu pirmininko pavaduotoju patvirtintas Remigijus Tekorius.

Be to už aktyvią veiklą ir indėlį Tauragės policijos asociacijai, bei vadovaujantis šios asociacijos Įstatais,  Remigijui Tekoriui buvo suteiktas garbės nario statusas, atleidžiant nuo kasmetinio nario mokesčio mokėjimo.

Šiuo metu Tauragės poskyris vienija per 70 narių.