Tauragės poskyrio pirmininku vėl išrinktas Remigijus Tekorius

2005 gruodžio 23

(TPA LS Tauragės poskyrio valdybos narė Vilma Dereškevičienė)

Gruodžio 22 dieną įvyko TPA LS Tauragės poskyrio ataskaitinis susirinkimas. Jo metu antrai kadencijai visų dalyvaujančių narių pritarimu pirmininku išrinktas Remigijus Tekorius.

Taip pat išrinkta penkių narių valdyba, iždininkas, revizorius. Poskyrio sudėtį papildė penki nauji nariai, du nariai, vadovaujantis Statuto nuostatomis, išbraukti iš sąrašo.

Piniginėmis premijomis paskatinti aktyviausieji. Kiekvienas poskyrio narys dalyvavo šventinėje loterijoje, kurioje visi bilietai buvo laimingi.