Tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas kovos su transporto priemonių vagystėmis srityje

2008 18 gruodžio

(TPA LS valdybos narys Vytautas Jasiulevičius)

2008 m. gruodžio 10-12 dienomis Lenkijos Bialystoko mieste vyko Lenkijos Policijos Generalinio Komisariato Kriminalinės Policijos Biuro organizuotas Lenkijos vaivadijų aukštesnės pakopos policijos komisariatų Kriminalinės policijos pareigūnų, užsiimančių transporto priemonių vagysčių tyrimu, mokymus. Organizaciniais klausimais aktyviai talkino TPA Lenkijos Skyriaus Podlaska vaivadijos grupės prezidentas Slawomir Zrajkowski, kuris taip pat dirba šioje srityje.

Kolegų kvietimu, supažindinti su kelių transporto priemonių registravimo Lietuvoje ypatumais, tvarka, naudojamais dokumentais, valstybinio numerio ženklais, taip pat dalyvavimo prevencinėje bei išaiškinamojoje transporto priemonių vagysčių veikloje patirtimi, buvo pakviestas TPA LS valdybos narys VĮ „Regitra“ Registrų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Jasiulevičius.

Gana gausiai susirinkusiai patyrusių ir bene pačių geriausių Lenkijoje kriminalinės policijos kovos su transporto priemonių vagystėmis pareigūnų auditorijai (dalyvavo 30 pareigūnų) Vytautas Jasiulevičius pristatė vaizdinę medžiagą, tikrus išaiškintų suklastotų (vogtų) automobilių pavyzdžius ir tokioje veikloje VĮ „Regitra“ padaliniuose naudojamą metodiką, pasidalino vertinga informacija apie šaltinius, padedančius kaip galima tiksliau identifikuoti transporto priemones ar leidžiančius daryti prielaidas apie galimus transporto priemonių ar jų dokumentų klastojimus.

Lenkijos kolegos kiek su pavydu ir akcentuotai pagyrė Lietuvoje taikomą tarpžinybinės ir tarptautinės informacinės sąveikos (duomenų mainų) praktiką, o kai kuriais klausimais taip pat išsakė ir konstruktyvias pastabas.

Kolegas labai iugino VĮ „Regitra“ interneto svetainėje esanti galimybė betarpiškai kelių transporto registro duomenų bazėje anglų kalba pasitikrinti (žiūr. svetainėje http://www.regitra.eu nuorodoje „Vehicle Registration Checks“) pagrindinius aktualius duomenis apie dominantį registro objektą pagal valstybinį numerį, identifikavimo numerį (VIN kodą) bei neseniai papildytą registracijos dokumento numerį.

Mokymų organizatoriai, džiaugdamiesi tokiu savo kolegų susidomėjimu ir įvykusios paskaitos naudingumu, pareiškė pageidavimą ir ateityje organizuoti bendrus panašaus pobūdžio mokymus, gal būt pakviečiant dalyvauti ir toje pačioje srityje dirbančius Lietuvos kriminalinės policijos darbuotojus.

Panašūs mokymai Podlaska vaivadijos Vyriausiajame policijos komisariate Bialystoke buvo organizuoti ir 2006-11-24. Tada tuometinis TPA LS viceprezidentas Vytautas Jasiulevičius 88 vaivadijos policijos padalinių, sienos apsaugos tarnybos bei savivaldybių transporto registravimo tarnybų specialistų auditorijai skaitė paskaitą Lietuvoje registruotų kelių transporto priemonių bei registracijos dokumentų kontrolės bei identifikavimo klausimais.