TPA Lenkijos skyriaus Nowy Targ regiono kolegų viešnagė Lietuvoje

2019 spalio 15 TPA LS valdybos informacija

2019 m. rugsėjo 25 – 30 dienomis viešėjo 30 TPA Lenkijos skyriaus Nowy Targ regiono narių, lydimų jų šeimų narių, taip pat bičiulių iš kitų TPA Lenkijos skyriaus regionų (Krokuvos, Katovicų) ir TPA Slovakijos skyriaus Poprad‘o regiono.

Šios kelionės detales TPA Lenkijos skyriaus Nowy Targ regiono pirmininkas Mateusz Kapołka pradėjo derinti su TPA LS generaliniu sekretoriumi Vytautu Jasiulevičiumi dar prieš pusmetį. Kaip įprasta, TPA užsienio šalių atstovus domina susitikimai su TPA nariais, policijos įstaigų lankymas, susitikimai su policijos vadovais, atstovais.

Svečių prašymą, padedant ir TPA LS Profesinės komisijos pirmininkui Ramūnui Matoniui, pavyko įgyvendinti visu 100 procentų. Svečiams buvo organizuotas priėmimas pas Lietuvos policijos generalinį komisarą Liną Pernavą, kuris tuo pačiu yra ir TPA Lietuvos skyriaus viceprezidentas, o po susitikimo organizuota trumpa ekskursija į Policijos pajėgų valdymo centrą (Pajėgų valdymo valdybą).

Ekskursijos nariai pirmiausia aplankė Kauną, o ketvirtadienio popietę atvyko į susitikimą su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu. Susitikime dalyvavo TPA Lenkijos skyriaus Nowy Targ regiono atstovai, taip pat atstovai iš TPA Slovakijos skyriaus Poprado regiono. Susitikimo metu svečiai įteikė atminimo dovanas nuo vaivadijos policijos Krokuvoje vadovybės, Lenkijos policijos 100-mečio medalį, TPA Nowy Targ atminimo dovanas, taip pat buvo pamaloninti TPA Lietuvos skyriaus suvenyrais, kuriuos žadėjo garbingai eksponuoti savo būstinėse.

Paskutinį viešnagės Vilniuje vakarą keliautojai susitiko su TPA LS generaliniu sekretoriumi Vytautu Jasiulevičiumi, dar kartą padėkojo už organizuotą garbingą susitikimą su Lietuvos policijos vadovu, įteikė TPA LS prezidentui Vytautui Pliuskui, taip pat ir TPA Lietuvos skyriui skirtus suvenyrus.

TPA Lenkijos skyriaus Mažosios Lenkijos (Malopolska, sostinė – Krokuva)  vaivadijos TPA grupės sekretorius ir kolekcionierius Wojciech Frańczak papasakojo apie savo antsiuvų ir skiriamųjų ženklų kolekciją, pasidžiaugė čia Lietuvoje gautais kai kuriais ženklais ir pasidomėjo, ar mes čia Lietuvoje turime tokių kolekcionierių ir puoselėjame jų bendravimą TPA bendruomenėje… Gera mintis… Beje, Wojciech Frańczak labai prašė paieškoti ir informuoti apie galimybę gauti į kolekciją Lietuvos policijos pareigūnų laipsnių skiriamuosius ženklus, taip pat antsiuvus su Lietuvos vėliava ir kt.

Pakeliui į namus TPA Lenkijos ir Slovakijos skyrių atstovai, pakeliui aplankydami Trakus, išvyko į Druskininkus.

Grįžę į namus TPA Lenkijos skyriaus Kolegos net kelis kartus skambino ir dėkojo už nuostabius įspūdžius, patirtus viešint Lietuvoje ir draugiškus susitikimus su policijos ir TPA kolegomis.

Servo per Amikeco!