TPA LS 6-asis salės mažojo futbolo turnyras Molėtuose

2009 sausio 22

(TPA LS VAD poskyrio pirmininkas Kęstutis Blužas)

Šių metų kovo 21 dieną Molėtų m. Sporto centre (Ąžuolų g. 10) organizuojamas Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus 6-asis salės mažojo futbolo turnyras.

NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai

Varžybos vykdomos siekiant skatinti bendravimą tarp TPA LS poskyrių, propaguoti sportą tarp Lietuvos policijos asociacijos narių.

2. Varžybų rengėjai

Varžybas rengia TPA LS Vadovybės apsaugos departamento poskyris.

3. Dalyviai

Turnyre dalyvauja TPA LS poskyrių komandos, kurias sudaro to poskyrio TPA nariai. Pažeidusi šiuos reikalavimus komanda diskvalifikuojama ir laimėta vieta anuliuojama, o iškovoti prizai grąžinami sekretoriatui.

Komandos žaidėjai turi turėti vienodos spalvos aprangą. Paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 10 žaidėjų. Į komandos sudėtį įeina 10 žaidėjų ir treneris.

4. Paraiškos

Vardinės paraiškos atsiunčiamos elektroniniu paštu adresu: kestutis.bluzas@vad.lt iki kovo 10 dienos.

Paraiškose turi būti nurodyti šie duomenys: žaidėjo vardas, pavardė, gimimo metai, pareigos, TPA pažymėjimo numeris. Paraiškoje taip pat nurodomas komandos kapitonas ir treneris bei kontaktinis asmuo.

Antrą paraiškos egzempliorių su poskyrio pirmininko parašu ir poskyrio antspaudu būtina turėti prieš turnyrą, kartu su komandos dalyvių TPA pažymėjimais.

Komandos, pageidaujančios dalyvauti turnyre, iki 2008 metų kovo 10 d. turi pervesti 150 litų starto mokestį į Vadovybės apsaugos poskyrio sąskaitą (AB bankas Swed bankas, sąskaitos Nr. LT15 7300 0101 0021 6500, juridinio asmens kodas ). Nesumokėjus starto mokesčio komandos netenka teisės dalyvauti turnyre. Turnyre dalyvauja ne daugiau 10 komandų (pirmosios dešimt paraiškas pateikusios komandos).

5. Taisyklės

Žaidėjai keičiasi už aikštės šoninių linijų prie vidurio. Planuojamas rungtynių laikas – vienas kėlinys po 10 min., pusfinalių ir finalų po 13 min. Kampiniai keliami. Kamuoliui atsitrenkus į lubas, jis atiduodamas priešininko komandai. Laikas nestabdomas. Žaidėjai šalinami 2 min. šiais atvejais:

– kai aikštelėje žaidžia daugiau žaidėjų negu numatyta nuostatuose;
– už kamuolio stabdymą neleistinu būdu (padkatą);
– už netechnišką ir šiurkštų žaidimą (tyčinį smūgį į žaidėją, sieną, kamuolio nuspyrimą tolyn po teisėjo švilpuko ir t.t.);
– už nesportišką žaidimą (tyčinį smūgį į žaidėją, žodžiai įžeidžiantys priešininko komandos narį ir teisėją ir t.t.);

Už nesportišką žaidimą žaidėjas gali būti šalinamas ir iki rungtynių ar net iki turnyro pabaigos. Prasižengus vartininko aikštelėje ar sužaidus ranka skiriamas 6 m. baudinys. Po praleisto įvarčio, pašalintas žaidėjas grįžta į aikštę. Vartininkas kamuolį gali mesti per visą aikštelę. Varžybų organizatoriai dėl varžybų taisyklių papildymo ar pakeitimo praneša komandom atvykus į turnyrą. Esant neaptartoms nuostatoms, teisėjai vadovaujamasi tarptautinėmis salės futbolo taisyklėmis.

6. Varžybų vykdymo sistema

Planuojama, kad bus sudaryti du pogrupiai po 5 komandas ir nustatomos dvi pusfinalių poros. Pusfinalio nugalėtojai kovoja dėl 1 ir 2 vietų, o pusfinalių pralaimėtojai dėl 3-4 vietų. Varžybų vykdymo sistema gali būti keičiami paaiškėjus galutiniam turnyre dalyvaujančių komandų skaičiui.

7. Apdovanojimas

Komanda iškovojusi pirmą vietą apdovanojama taure, medaliais ir diplomais. Prizines vietas iškovojusios komandos apdovanojamos medaliais ir diplomais. Geriausi žaidėjai apdovanojami diplomais bei atminimo dovanomis. Prizininkų bei geriausių žaidėjų apdovanojimai finansuojami iš dalyvių surinktų starto mokesčių ir TPA LS.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės elektroniniu paštu kestutis.bluzas@vad.lt, tel. 8-620 71831