TPA LS Alytaus poskyrio 25-mečio jubiliejus

2019 23 balandžio TPA LS Alytaus poskyrio pirmininkas Dainius Blažys

Gyvenime egzistuoja toks reiškinys kaip šventės, ir jos… neišvengiamos! 2019 m. balandžio 19 d. Tarptautinės policijos asociacijos Lietvos skyriaus Alytaus poskyrio nariai, kartu su savo šeimos nariais, susirinko minėti svarbią šventę – 25-ąjį TPA LS ALytaus poskyrio gimtadienį (įkūrimo data 1994-04-18). Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Alytaus poskyrio valdybos pirmininkas Dainius Blažys. Poskyrį taip pat sveikino TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius, Druskininkų, Lazdijų ir Ketrzyn (Lenkija) poskyrių delegacijos.

Už aktyvią veiklą propaguojant Tarptautinės policijos asociacijos idėjas ir TPA LS Alytaus poskyrio 25-mečio proga TPA LS prezidento ir generalinio sekretoriaus padėkomis buvo paskatinti:

poskyrio pirmininkas Dainius Blažys, valdybos nariaii Jonas Varnagiris,  Artūras Kliučinskas,  Romas Lenkevičius,  Odeta Petraitienė, revizorė Ona Orliukienė, finansininkė Virginija Stočkūnienė, fotografė Dalė Zamblauskienė,  pasižymėję išskirtiniu aktyvumu nariai Vaidas Butkauskas, Albertas  Švelginas, Algimantas  Kitris ir Kristina Janulevičienė. Taip pat už TPA idėjų palaikymą ir TPA LS Alytaus poskyrio 25-mečio proga padėka skirta Alytaus apskrities VPK viršininkui Alvydui Jurgelevičiui.

Geros nuotaikos dozę susirinkusiems garantavo nepakartojamas kolektyvas “Meno artelė” ir muzikos grupė “Pronto”.

Ačiū tariame visiems atvykusiems ir dalinamės šventės akimirkomis.

Servo per Amikeco!

TPA LS Alytaus poskyrio valdyba