TPA LS Biržų poskyrį ir toliau į priekį ves Zita Žalinkevičienė

2018 vasario 26 Biržų poskyrio informacija

2018 m. vasario 23 d. į Biržų rajono policijos komisariato salę susirinko TPA LS Biržų poskyrio nariai. Įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Visuotiniame Biržų poskyrio narių susirinkime buvo išklausyta poskyrio pirmininkės  Zitos Žalinkevičienės pristatyta 2017 metų veiklos ataskaita ir  iždininko Rimanto Lapėno paruošta finansinė ataskaita. Sandra Timukienė pateikė finansinės veiklos revizoriaus ataskaitą. Susirinkusieji vienbalsiai valdybos darbą įvertino gerai. Patvirtintas 2018 metų veiklos planas.
Padėkota aktyviausiems poskyrio nariams, padėkos raštai įteikti: Rimantui Lapėnui, Romai Aukštikalnei, Algiui Gužauskui, Rimantui Gelažnikui, Vyliui Tamulėnui, Sauliui Vorui, Remigijui Zakriui.
Vienbalsiai nuspręsta, kad valdyba bus sudaryta iš 7 narių. Trejų metų kadencijai sudaryta ir patvirtinta atnaujintos sudėties Biržų poskyrio valdyba. Jos nariais išrinkti: Roma Aukštikalnė, Vylius Tamulėnas, Jonas Norgėla, Rimantas Lapėnas, Algis Gužauskas, Antanas Džiugas.
Poskyrio pirmininku, atviru narių balsavimu, iš pasiūlytų dviejų kandidatų, antrai kadencijai išrinkta Zita Žalinkevičienė.    
Poskyrio revizore tapo Vitalija Puodžiūnienė.  R. Lapėnui pareiškus apie pasitraukimą iš iždininko pareigų, poskyrio iždininku išrinkta Nida Garjonienė.
Dėkodama už pasitikėjimą Z. Žalinkevičienė linkėjo visiems aktyvios veiklos.