TPA LS BŪSTINĖJE PAGERBTI JUBILIATAI

2018 liepos 19 TPA LS Biuro administratorė Eglė Žekaitė

Trečiadienio popietę į TPA LS būstinę susirinko Valdybos nariai, kurie visų TPA LS narių vardu garbingo 60-mečio proga pasveikino TPA LS generalinį sekretorių Vytautą Jasiulevičių ir Vidaus audito komisijos narį Algį Kojalą.

Prezidentas Vytautas Pliuskus jubiliatams įteikė Olgos Birkinos knygą „Pasaulio policija“ („Полиция мира“), Lietuvos policijos generalinis komisaras (TPA LS viceprezidentas) Linas Pernavas įteikė pirmojo laipsnio pasižymėjimo ženklus „Už nuopelnus“, sveikinimo žodį tarė Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, gėles įteikė ir gražius palinkėjimus išsakė TPA LS administratorė Eglė Žekaitė. Prezidentas V. Pliuskus taip pat perdavė Viešojo saugumo tarnybos vado, vidaus tarnybos generolo Ričardo Pociaus sveikinimus ir suvenyrus.

Po oficialaus sveikinimai valdybos nariai prisėdo prie kukliai padengto šventiško stalo ir mėgaudamiesi kava bei užkandžiais, trumpai aptarė praėjusį sąskrydį bei artimiausius renginius.

Jubiliatams belieka dar kartą palinkėti neblėstančios energijos, naujų idėjų gausos, aktyvaus TPA LS atstovavimo netik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Servo per Amikeco!!!