TPA LS Kelių policijos poskyris išrinko naują valdybą ir pirmininkę

2019 28 kovo TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2019 m. kovo 27 d., Kelių policijos tarnybos patalpose, Mėnulio g. 11, Vilniuje, įvyko Kelių policijos asociacijos (TPA LS Kelių policijos poskyrio) visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkėje buvo šie klausimai: TPA LS Kelių policijos poskyrio veiklos ataskaitos pristatymas, Finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas, TPA LS Kelių policijos poskyrio valdybos rinkimai, poskyrio revizoriaus (vidaus auditoriaus) rinkimai, poskyrio pirmininko rinkimai, aptarti tolimesnės veiklos klausimai.

Visuotinis narių susirinkimas patvirtino reikalingus dokumentus ir, kas bene svarbiausia – išrinko naujos sudėties valdybą. Į ją išrinkti Aušra Banytė, Žydrūnas Matuiza, Laimonas Paulauskas ir Jaunius Malinauskas. Vidaus auditoriumi (revizoriumi) išrinktas Deivis Kulvietis.

Pirmojo valdybos posėdžio metu buvo išrinkta ir patvirtinta poskyrio pirmininkė Aušra Banytė.

Šiuo metu TPA LS Kelių policijos poskyris vienija 42 narius. Dėkojame ligšioliniam poskyrio valdybos nariui Laimučiui Motiekaičiui, kuris prisidėjo, kad būtų laiku surenkami ir apskaitomi TPA nario mokesčiai bei laiku pervedami į TPA LS iždą.

Dėkojame ilgamečiam poskyrio pirmininkui Jauniui Malinauskui, kuris poskyriui vadovavo pastaruosius 8 metus ir užtikrino kolektyvo stabilumą.

Sveikiname iš esmės atsinaujinusią poskyrio valdybą, taip pat pirmininkę Aušrą, linkime aktyvios veiklos, iniciatyvų ir kuo masiškesnio įsiliejimo į TPA LS veiklą.