TPA LS Rokiškio poskyrio pirmininke išrinkta Laura Mickevičienė

2018 balandžio 10 TPA LS Rokiškio poskyrio informacija

2018 m. balandžio 05 d. Rokiškio rajono policijos komisariato salėje įvyko TPA LS Rokiškio poskyrio ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Visuotinį Rokiškio poskyrio narių susirinkimą pradėjo poskyrio pirmininkas Ričardas Stanys pristatydamas 2017 metų veiklos ataskaitą. Jurga Tuskienė pristatė poskyrio finansinę ataskaitą už 2017 m., Laimis Jasinevičius pateikė finansinės veiklos revizoriaus ataskaitą. Susirinkusieji vienbalsiai valdybos darbą įvertino gerai.

Po ataskaitų vyko poskyrio pirmininko, valdybos rinkimai. Trejų metų kadencijai sudaryta ir patvirtinta atnaujintos sudėties Rokiškio poskyrio valdyba. Pirmininke išrinkta Laura Mickevičienė. Į valdybą išrinkti šie poskyrio nariai: Enrika Pavilonienė, Zita Girčienė, Auksė Baškytė, Vygandas Liaudanskas, Rimvydas Narkevičius, Jurgita Tuskienė. Revizoriumi perrinktas Laimis Jasinevičius. Naujai suburta komanda tęs ankstesnes tradicijas, be to stengsis įdiegti ir naujovių.