TPA LS Šilalės poskyris „didina TPA galingumą“…

2018 balandžio 6 TPA LS Šilalės poskyrio pirmininkė Edita Aurilienė

Šiandien, balandžio 6 d. TPA LS Šilalės poskyrį (pirmininkė Edita Aurilienė) papildė dar trys jauni, energingi pareigūnai, puikūs sportininkai.
Pažymėjimų įteikimo metu, Šilalės poskyrio valdybos nariai naujiesiems kolegoms palinkėjo aktyviai įsijungti į
Asociacijos veiklą, bei savo gerais darbais viešinti pagrindinę TPA idėją – „Tarnauti draugaujant“.

TPA LS Šilalės poskyrio pirmininkė Edita Aurilienė

P.S. dar šį vakarą TPA LS Šilalės poskyryje vyks visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Tikime, kad šilališkiai ir toliau tęs savo gana kryptingai vykdomą veiklą, nepamiršdami nei sportinių, socialinių renginių, nei jau įprastų ir kasmet vykdomų tolimesnių išvykų…
Šiuo metu TPA LS Šilalės poskyris vienija net 48 TPA narius, kas, kaip nesunku paskaičiuoti, sudaro vieną didžiausių „TPA narių tankių“ (lyginant su Policijos Komisariate dirbančiųjų skaičiumi).

TPA LS Valdyba nuoširdžiai linki TPA LS Šilalės poskyriui ir toliau aktyviai nešti TPA vėliavą tiek Žemaitijoje, tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų!

TPA LS Valdyba