TPA LS susirinkimas

2007 16 gruodžio

(TPA LS gen. sekretorius V.Pliuskus)

Š.m. gruodžio 19 d.  Lazdijų r. PK (Lazdijos 5, Lazdijai) vyks TPA LS susirinkimas. Posėdžio pradžia 14.00 val.

Į jį kviečiami TPA LS valdybos nariai, revizorius ir pavaduotojas, poskyrių (asociacijų) pirmininkai.