TPA LS valdyba aptarė aktualijas, išrinko aktyviausius poskyrius

2020 1 spalio TPA LS Profesinės komisijos pirmininkas Ramūnas Matonis

Šią savaitę TPA LS būstinėje įvyko valdybos posėdis. Artėjančios policijos dienos proga į posėdį buvo pakviestas policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. Prezidentas Vytautas Pliuskus supažindino policijos vadovą su asociacijos veikla, pristatė pagrindinius darbus, dėkojo už visapusišką palaikymą. „Esame viena iš retų visuomeninių organizacijų, kuri aktyviai vykdo savo veiklą, tačiau nieko neprašo iš policijos vadovybės“ – juokaudamas kalbėjo V.Pliuskus.

R. Požėla pasidžiaugė gerais TPA ir policijos vadovybės santykiais. „Daugiau kaip 20 metų esu šios organizacijos nariu, todėl puikiai suprantu ir tikiu asociacijos idėjomis ir svarba. Neabejoju, kad ji labai reikalinga, todėl sieksime dar plačiau išnaudoti TPA galimybes, ypač stiprinant tradicijas, puoselėjant organizacijos kultūrą, prisimenant veteranus“-sakė R. Požėla.

Valdyba posėdį sprendė, kam šiemet skirti tradicinę nominaciją – “Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje“. Po ilgų diskusijų nuspręsta nominacija skirti 3 poskyriams, kurie išsidalins 600 Eur priząšiemet nominuoti Panevėžio, Policijos departamento ir Kalvarijos poskyriai.

Valdyba pasiūlė nuo kitų metų didinti metinį nario mokestį nuo 15 iki 24 Eur, taip pat bus sudaryta galimybė mokestį išskaidyti, policijoje dirbantiems TPA nariams policijos savitarnos portale pažymėti varnelę, kas leistų kas mėnesį nuo nario automatiškai nuskaičiuoti po 2 Eur. Dėl šio siūlymo dar turės balsuoti TPA LS suvažiavimas, kuris turėtų vykti kitų metų pradžioje.

Posėdyje aptartos ir kitos aktualijos, pandemijos įtaka TPA renginiams, aktyvesnio komunikavimo, nuotolinės veiklos galimybės.

TPA Lietuvos skyriaus bendruomenė sveikina visus esamus ir buvusius policininkus su profesine švente – Angelų Sargų diena.