TPA LS valdyba apžvelgė 2019 m. rezultatus ir 2020 m. numatomus svarbiausius įvykius

2019 spalio 28 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2019 m. spalio 24 d. TPA LS būstinėje, Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius, įvyko TPA LS valdybos posėdis.
 Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių:
Vytautas Pliuskus, Vytautas Jasiulevičius, Rimas Leleckas,  Vidas Sabonis, Rytis Kostiuška, Rasa Stasiulaitienė, taip pat TPA LS Biuro administratorė Eglė Žekaitė ir TPA LS Panevėžio m. poskyrio pirmininkas Gintaras Šaltis.
 
Aptarti šie darbotvarkėje numatyti klausimai:
 
1. TPA 64-tojo pasaulinio kongreso trumpa apžvalga. V. Pliuskus
2. TPA LS metinio susirinkimo Panevėžyje darbotvarkė, Vakaro programa. G. Šaltis
3. TPA LS 2019 m. veiklos trumpa apžvalga. V.Jasiulevičius
4. TPA LS 2020-2022 metų veiklos strategija, 2020 metų planai, renginiai. 
5. Einamieji klausimai:
5.1. Dėl TPA nario mokesčių mokėjimo ir 2020 m. pažymėjimų ir lipdukų gamybos.
5.2. TPA narių grupės Sakartvele narystės ir galimo dalyvavimo TPA LS ir tarptautiniuose TPA renginiuose galimybių aptarimas.
5.3. Dėl interneto svetainės tobulinimo pasiūlymų.
5.4. Dėl TPA LS nominacijos „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje 2019 metais“ 3-ims to nusipelniusiems poskyriams.
5.5. Dėl dalyvavimo TPA Pasaulinėse žaidynėse Juodkalnijoje.
5.6. Dėl TPA LS suvažiavimo (numatoma data – 2020-04-25).
5.7.  Dėl TPA LS sąskrydžio.
 
Sudaryta detali TPA LS matų pabaigos (Kalėdinio) susirinkimo darbotvarkė ir TPA LS Panevėžio poskyrio 25-mečio minėjimo programa. Smulkiau skaitykite: http://ipa.lt/events/13018-2/
Išrinkti 3 poskyriai – nominacijos „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje 2019 metais“ laimėtojai.
Numatyta TPA LS suvažiavimo data – 2020 m. balandžio 25 d.
Pritarta interneto svetainės tobulinimui,
Nutarta dalyvauti 2019 m. gruodžio 7 d. vyksianiuose TPA Lenkijos skyriaus rinkiminio kongreso renginiuose. Pavesta V.Jasiulevičiui informuoti TPA Lenkijos skyrių apie dalyvavimą ir numatyti vykstančios delegacijos sudėtį.
Plačiau apie viską – TPA LS metų pabaigos (Kalėdiniame) susirinkime.