TPA LS valdybos ir aukštų Lietuvos policijos 100-mečio minėjimo svečių susitikimas

2018 spalio 2 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Rugsėjo 28 d. įvyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus valdybos narių susitikimas su aukštais Lietuvos policijos 100-mečio minėjimo svečiais.
 
Tarp gausaus būrio aukštų pareigūnų buvo Europolo vykdomoji direktorė Catherine De Bolle iš Belgijos, Estijos,  Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Moldovos, Vokietijos policijos vadovai ir kiti aukšti pareigūnai.  Estijos, Latvijos ir Lenkijos ekipažus, atvykusius dalyvauti Lietuvos policijos ir visuomenės šventėje atlydėjo TPA Estijos skyriaus prezidentas Uno Laas, TPA Latvijos skyriaus prezidentė Ilze Ungure, TPA Lenkijos skyriaus generalinio sekretoriaus pavaduotojas Radoslaw Skubina. Susitikime dalyvavo Policijos generalinis komisaras ir TPA LS viceprezidentas Linas Pernavas, jo pavaduotojai, kiti aukšti Lietuvos policijos vadovai. Visi svečiai buvo apdovanoti spalvingais šalikėliais su jų nacionalinių arba Lietuvos vėliavų spalvomis, herbais ir TPA herbais.
Susitikimas įvyko labai draugiškoje aplinkoje. Sveikinimo žodžius tarė TPA LS prezidentas Vytautas Pliuskus, Lietuvos Policiją savo laišku pasveikino pasaulinis TPA prezidentas Pierre Martin Moulin.
Kaip simbolinė dovana, įprasminanti Lietuvos policijos ir TPA Lietuvos skyriaus glaudų bendradarbiavimą Policijos generaliniam komisarui Linui Pernavui buvo uždėtas Lietuvos policijos ir TPA herbais bei užrašu „Servo per Amikeco“ padabintas šalikas.
Lietuvos policiją ir jos vadovą pasveikino TPA Estijos, Latvijos ir Lenkijos skyriai. Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas nuoširdžiai padėkojo už šiltus sveikinimus.
Maloniai nustebino TPA Lenkijos skyriaus delegacija, kuri susirinkusius pamalonino susitikime dalyvavusios pareigūnės Justynos Bzymek rankomis sukurtu šventiniu tortu.