TPA tarptautinio generalinio sekretoriaus Alan F Carter sveikinimas

2002 rugpjūčio 26

(IPA Newsletter Nr. 7)

1995 metais, būdamas Tarptautinės policijos asociacijos generaliniu sekretoriumi keliavau po Baltijos šalis – Estiją, Latviją ir Lietuvą. Kartu su tuometiniu Danijos skyriaus prezidentu Walther Dam Larsenu mes vykome į tą kelionę įsitikinti, kad visose trijose šalyse viskas paruošta tam, kad būtų pateiktos paraiškos dėl jų priėmimo į organizaciją 26 IEC metu, kuris turėjo įvykti Vienoje kiek vėliau tais pačiais metais.

Mus ypatingai maloniai priėmė ir man džiugu stebėti Baltijos skyrių pažangą pastaruosius aštuonerius metus. Taigi, buvau labai sužavėtas, kai IAC pasiekė naujausias Lietuvos TPA nacionalinis žurnalas. Jis buvo išleistas Lietuvoje su visų straipsnių vertimu į anglų kalbą. Galėjau pats perskaityti apie skyriaus pasiekimus ir jame vykstančius įvykius.

PEB sveikina Lietuvos skyrių už šią iniciatyvą.

Alan F Carter TPA Tarptautinis generalinis sekretorius