Trumpai apie Viešojo saugumo tarnybos poskyrio narių ataskaitinį susirinkimą

2017 birželio 13 VST poskyrio narė Ramunė Skliaustienė

Atsižvelgiant į tai, kad š. m. gegužės 12 d. TPA LS Viešojo saugumo tarnybos poskyrio (toliau – Asociacija) visuotinis narių susirinkimas neįvyko (nesusidarė kvorumas), š. m. gegužės 31 d. restorane „Kinų perlas“, adresu Upės g. 9, Vilnius buvo surengtas pakartotinis Asociacijos susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuriam suteikta teisė priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Susirinkime dalyvautų Asociacijos narių.

 

Susirinkime dalyvavo 12 Asociacijos narių, kurie diskutavo Susirinkimo darbotvarkė klausimais. Buvo pristatyta ir patvirtinta Poskyrio pirmininko ir Valdybos narių ataskaitos apie valdybos veiklą per 2016 metus, patvirtinta Poskyrio finansinės ūkinės veiklos bei Poskyrio revizoriaus ataskaitos. Kadangi 2016 m. gruodžio mėn. iš Asociacijos pasitraukė narė – revizorė Janina, tad buvo renkamas kitas revizortius. Iš susirinkusių savo kandidatūrą pasiūlė Asociacijos narys Sergejus Sankovskis, tad vienbalsiai buvo pritarta šiam sprendimui. Pristatyti TPA LS ir Asociacijos 2017 metų veiklos planai bei 2018 metais Asociacijos privalomi surengti svarbiausi renginiai: TPA LS XV-as salės futbolo turnyras, Asociacijos 10-mečio jubiliejaus minėjimas. Asociacijos nariai buvo skatinami teikti pretendentų kandidatūras Arturo Troopo stipendijai gauti ir aktyviau reikštis TPA veikloje. Taip pat buvo aptarti organizaciniai klausimai dėl š. m. birželio 30 d. – liepos 2 d. dalyvavimo organizuojamame jubiliejiniame TPA LS XX-ajame tarptautiniame sąskrydyje.