Utenos policijos asociacija paminėjo 5 metų jubiliejų

2009 30 lapkričio

(TPA LS Utenos poskyrio pirmininkas Rimas Leleckas)

2004 m. lapkričio 17 d. buvo įsteigta Utenos policijos asociacija, kurios nariais tapo 18 pareigūnų. 2004 m. lapkričio 30 d. asociacija buvo įregistruota Juridinių asmenų registre, 2005 m. vasario 2 d. priimta į TPA LS narius. Šiuo metu Asociacija vienija 68 narius.

Pažymint pirmąjį jubiliejų, š. m. lapkričio 20 d. buvo sušauktas visuotinis Utenos policijos asociacijos narių susirinkimas, kuriame nariai išklausė pirmininko ir revizoriaus ataskaitas, vienbalsiai priėmė naują įstatų redakciją, kurioje plačiau aptartos bendrosios nuostatos, praplėsti Asociacijos veiklos tikslai, būdai, teisės ir pareigos, konkrečiai įvardinta ūkinė komercinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, naujai apibrėžtos nario ir garbės nario sąvokos,  jų teisės ir pareigos, papildyti asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliojimai, naujai aptarta skelbimų ir pranešimų paskelbimo tvarka, papildytos pirmininko ir valdybos teisės bei pareigos, įvesta iždininko pareigybė, padaryti kiti pakeitimai.

Taip pat buvo aptarti einamieji klausimai, kitų metų renginiai, ypatingai atkreipiant dėmesį į TPA LS 13-ojo sąskrydžio organizavimą, kurį numatyta surengti 2010 m. birželio 25-27 d. Zaraso ežero saloje. Už kulinarinius sugebėjimus ir kantrybę maitinant Asociacijos narius 2009 metų masiniuose renginiuose pirmininko padėkos raštais buvo apdovanoti E. Aleksejevas ir R. Vinskus, už aktyvią veiklą organizuojant 2009 metų Asociacijos renginius padėkos raštai buvo įteikti A. Šuminienei, A. Vilučiui, A. Leleivai, už Asociacijos garbės gynimą 2009 metų sportiniuose renginiuose padėkos raštai buvo įteikti R. Mikulėnui, A. Juškaičiui, R. Katinui, A. Misiūnui, E. Jankauskui, M. Didžgalviui ir N. Šakaliui. Susirinkimą vainikavo dviejų naujų narių – V. Radušienės ir N. Marcinkevičienės  priėmimas į Utenos policijos asociacijos gretas.

Koks jubiliejus be šventinio vakaro? Į vakaronę rinkomės UAB „Degesa“ sodybą „Paukščių sala“, kur kiekvienam dalyviui buvo padovanotas proginis medalis su Utenos policijos asociacijos atributika. Vakaronėje be Utenos policijos asociacijos  narių dalyvavo TPA LS prezidentas V. Pliuskus, Trakų poskyrio pirmininkė ir TPA LS valdybos narė J. Žepnickienė, Radviliškio poskyrio pirmininkas ir TPA LS 3 viceprezidentas R. Venckus, Policijos departamento policijos asociacijos pirmininkas A. Kojala, Utenos apskrities VPK struktūrinių padalinių (policijos komisariatų) asociacijų pirmininkai bei policijos komisariatų vadovai, rėmėjai,  kiti svečiai, vakarą vedė vakarėlių muzikantas Valdas, atstovavęs vestuvių grupę „Rojaus paukščiukai“.

Po šventinės vakarienės įžanginę kalbą tarė pirmininkas, kuris krištoliniais gaubliais apdovanojo rėmėjus: UAB „Alauša“ generalinį direktorių A. Čaplinską, UAB „Bikuvos“ prekyba direktorių G. Sadauniką ir Utenos rajono savivaldybės merą A. Katiną, savo prisiminimais pasidalino Utenos policijos asociacijos steigėjas ir pirmasis pirmininkas A. Pinkevičius, sveikinimo kalbą tarė ir padėkos raštus L.Pernavui, V. Vaiškūnui, A. Pinkevičiui, D. Sapkauskienei, E. Norkūnui, E. Lašinskui ir R. Leleckui įteikė TPA LS prezidentas V. Pliuskus, be kita ko uteniškiams padovanojęs knygą apie pasaulio policijos pareigūnų rangus ir skiriamuosius ženklus, savo pastebėjimais pasidalino Utenos apskrities VPK viršininkas ir Utenos policijos asociacijos narys Linas Pernavas.

Vakaronės metu kalbėjo ir 5-ojo gimtadienio proga dovanas uteniškiams teikė kviestiniai svečiai, išradingai vakarą vedant muzikantui Valdui, eilėmis sveikinimus tarė kiti šventinio vakaro dalyviai. Buvo visko: linksmybių, muzikos, šokių, bendravimo su kolegomis, vaišių,  saliutų, šampano … ir ilgiausių metų įgyvendinant Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Utenos poskyrio siekius ir tikslus.