Vaikų rašinių konkurso nuostatai

2006 sausio 21

(TPA LS I-oji viceprezidentė Zita Gaižauskienė)

VAIKŲ RAŠINIŲ KONKURSO „MANO TĖTIS (MAMA) DIRBA POLICIJOJE“ NUOSTATAI

1. TIKSLAS

Skatinti vaikų kūrybiškumą, domėjimąsi policijos veikla, vaikų akimis pažvelgti į šio darbo sudėtingumą, ypatumus, per tėčių ir mamų portretus atskleisti šio darbo ypatumus, pasitaikančius trūkumus ir galimus policijos įvaizdžio gerinimo kelius.

2. DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus narių bei policijos pareigūnų vaikai, kuriems iki 2006 m. rugsėjo 1 d. nebus sukakę 18 metų. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:

9-12 metų;
13-15 metų;
16-18 metų.

3. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS

Konkursas vykdomas nuo 2006 m. sausio 15 iki rugsėjo 1 d.

Konkursą organizuoja Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kultūros komisija ir žurnalas „Policija“

Dalyviai rašinius gali pateikti paštu ( Žirmūnų 1E, LT-09229) arba elektroniniu paštu ( ipa@post.omnitel.net ) iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. 15.00 val.

Kūrinius rašyti ant A 4 formato popieriaus lapų.

Dalyviams būtina nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, mėnesį, dieną (kiek sukako pilnų metų), mokyklą ir klasę, namų adresą ir telefoną, mokytojo, tėvų vardą ir pavardę, darbovietę ir pareigas.

Papildoma informacija apie konkursą teikiama darbo valandomis telefonais: 8 682 11787 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2733691 ir Kaune (8 37) 303646.

4. VERTINIMAS

Rašinius vertins TPA Lietuvos skyriaus valdybos ir Policijos žurnalo redakcijos sudaryta komisija (jos sudėtis po 2006 m. kovo 1 d. bus paskelbta TPA LS tinklapyje: www.ipa.lt )

5. APDOVANOJIMAS

Kiekvienos amžiaus grupės trijų geriausių rašinių autoriai bus apdovanoti diplomais ir prizais, kurie bus įteikiami 2006 metų Policijos dienai skirtuose renginiuose. Konkurso dalyviams apie konkurso rezultatus bus pranešta asmeniškai. Geriausi rašiniai gali būti spausdinami žurnale „Policija“