Valdyba pritarė metų planui, patvirtino biudžetą

2009 sausio 15

(Ramūnas Matonis – TPA LS gen. sekretorius)

Šiandien TPA LS būstinėje įvyko valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomas 2009 m. renginių planas ir tvirtinamas metinis skyriaus biudžetas.

Valdybos nariai nusprendė, kad balandžio 24 d. Zarasų r. Salakuose, Degesos kaimo turizmo sodyboje (http://www.degesa.lt ) vyks TPA LS 9-asis suvažiavimas bei TPA LS įkūrimo 15-mečio jubiliejaus šventė. Ta proga nuspręsta išleisti proginį žurnalą.

Patvirtinta, kad liepos 10-12 dienomis Kauno apskrityje vyks 12 tarptautinis respublikinis TPA LS sąskrydis.

Nuspręsta toliau tęsti gražią tradiciją steigti TPA premiją – stipendiją.

TPA LS iždininkė informavo, kad šiandien TPA Lietuvos skyrius vienija 3300 narių.

Šiandien vykusiame posėdyje nemažai kalbėta apie TPA veiklos kryptis, naujoves. Valdybos nariai siūlė prisiminti kultūrinius, socialinius renginius, pvz. tapybos, fotografijų konkursą, vaikų stovyklą, įvairias konferencijas, nes dabartinėje veikloje daugiausia dėmesio skiriama sportui. Buvo siūloma aktyviau bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis.

Visas 2009 m. planas artimiausiu metu bus paskelbtas TPA LS svetainėje.