Vilniaus poskyrio pirmininku perrinktas Rolandas Šepetys

2015 gruodžio 16 TPA LS Vilniaus poskyrio informacija

2015-12-08 įvyko pakartotinis TPA LS Vilniaus poskyrio (JAR reg. Vilniaus policijos asociacija) narių suvažiavimas, kurio metu buvo pristatytos metinė veiklos bei finansinė ataskaitos. 
Pirmu klausimu trijų metų kadencijai vienbalsiai išrinkta poskyrio auditorė – Jelena Jerošina.

Vėliau, 3 metų kadencijai  išrinktas poskyrio pirmininkas ir valdyba. Pirmininku, atviru narių balsavimu, didžiąja balsų dauguma, iš pasiūlytų trijų kandidatų, išrinktas jau dvi kadencijas Vilniaus poskyriui vadovavęs Rolandas Šepetys.

Be to, poskyrio narių balsavimu, nuspręsta sumažinti valdybos narių skaičių iki 11 (iki tol valdybą sudarė 13 narių). Poskyrio nariai išrinko ir naująją valdybą (be pirmininko), kurią nuo šiol sudaro:

Agnė Bakasėnienė, Aušra Bernatonienė, Petras Burdelis, Robertas Daugėnas, Aleksej Konenkov, Dainius Masiulis, Svajūnas Polikevičius, Živilė Puzinienė, Valdas Stasevičius ir Diana Stukienė

Naujai išrinktą pirmininką ir valdybą pasveikino TPA Lietuvos skyriaus prezidentas Vytautas Pliuskus bei paragino visus aktyviai dalyvauti TPA veikloje.