Visi keliai veda į Romą…net ir iš Utenos

2018 kovo 13 TPA LS Utenos poskyrio pirmininkė Daina Seibutienė

Kovo 6-10 dienomis TPA LS Utenos poskyris, pasinaudojęs klaipėdiečių „kontaktais“ ir prisikalbinę Klaipėdos policijos kapelioną Vilių Viktoravičių, pakėlė sparnus į Romą. Ir to nepasigailėjo nuo pirmos minutės, nors nusileidus pasitiko lietus.
Apsistoję popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Svečių namuose, jau sekančią dieną dalyvavome paties popiežiaus audiencijoje ir gavome jo palaiminimą.
Vienintelė gidė, galinti oficialiai vesti ekskursijas po Vatikaną lietuvių kalba – Raimonda Bojažinskytė, buvusi prezidento valdo Adamkaus patarėja, supažindino su Vatikano muziejais. Su pasimėgavimu lankėme Vatikano muziejų kompleksą, stebėjome įspūdingus Rafaelio mokyklos sukurtus XVI–XVII amžiaus gobelenus, geografinių žemėlapių galeriją, Siksto koplyčią, kurioje lubos ir Paskutiniojo teismofreska, nutapyta 1535-1541 m., laikomos genialiausiais Mikelandželo tapybos kūriniais. Nuvedus šiek tiek į šoną, buvo parodyta, kokiomis transporto priemonėmis važinėjo popiežiai (nuo karietų iki modernių automobilių).
Aplankėme Šv. Petro baziliką, didžiausią pasaulyje katalikų bažnyčią. Bazilikos rūsiuose, įrengtos koplyčios, tarp kurių yra ir Lietuvos koplyčia. Šioje koplyčioje kapelionas V. Viktoravičius aukojo mums šv. Mišias. Vėliau pakilę į bazilikos kupolą, atviroje apžvalgos aikštelėje apžiūrėjome Vatikaną ir Romą iš viršaus.
Sekantis reginys buvo Šv. Sebastiano katakombos, virš kurių stovi IV a. statybos bazilika, kur matėme vieną iš strėlių, nužudžiusių Šv. Sebastianą, marmurinę plokštę su įamžintais Jėzaus pėdų įspaudais. Bazilikoje kapelionas V. Viktoravičius vėl aukojo mums šv. Mišias!!!
Ir vėl skubėjome leistis lankyti Laterano Šv. Jono baziliką, Šv. Pauliaus baziliką ir daug kitų nuostabaus grožio bažnyčių, Circus Massimus, Romos forumą, Koliziejų, Panteoną, Trevi fontaną, Kapitolijų, Sant Angelo pilį, Piazza Navona aikštę, Ispanijos aikštę ir kt.
Vatikanas – ypatinga darbo vieta. Mažiausioje pasaulio valstybėje dirbančių lietuvių tėra vos keli. Kapelionas V. Viktoravičius suorganizavo susitikimą su lietuviu monsinjoru Visvaldu Kulboku, dirbančiu diplomatinėje tarnyboje Vatikane, vertėjavusiu ir popiežiaus susitikimams su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite, ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Jis sutiko mums papasakoti apie popiežių Pranciškų, tarnybą Vatikane ir kt. Taip pat susitikome su lietuviu Romanu Kazakevičiumi, jau dvylika metų dirbančiu Vatikano radijuje, kuris papasakojo apie darbą, rengiamas laidas ir savo pomėgius Italijoje. Dar viena įspūdinga pažintis vyko su popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos rektoriumi Audrium Arštikaičiu, kuris supažindino su šios kolegijos istorija….
Ir nereikia būti išskirtinai religingu, kad dvasingumą, kurio aprašyti neįmanoma, pajusti ne lankant ypatingus ir religijai svarbius objektus, o sutinkant tokius žmones, kuriuos pasisekė mums ši kartą sutikti su kapeliono V. Viktoravičiaus pagalba.