XIX TPA PASAULIO KONGRESAS

2009 12 lapkričio

(TPA LS prezidentas Vytautas Pliuskus)

2009 m. spalio 6-9 dienomis Antalijoje (Turkija) vyko 19-tasis Tarptautinės policijos asociacijos pasaulinis kongresas. Jame dalyvavo 59 šalių skyrių delegatai ir 78 stebėtojai. Du Moldavijos skyriaus (besikuriantis skyrius) atstovai dalyvavo stebėtojų teisėmis.

Dėl nesumokamų mokesčių suspenduota balsavimo teisė Mauricijaus ir Seišelių skyriams.

Kongreso dalyvius sveikino Turkijos policijos vadovas Mehmet Tokgoz, Antalijos gubernatorius Alaaddin Yüksel, TPA prezidentas Michael Odysseos. Policijos pučiamųjų orkestras ir nacionalinių šokių folkloro grupė parengė kultūrinę programą.

Kongrese tradiciškai NVK (Nuolatinis vykdomasis komitetas, angl. PEB) pristatė per metus nuveiktus darbus bei pateikė įvairios informacijos. Susirinkimo metu buvo papildytas ir pataisytas TPA tarptautinis statutas bei veiklos taisyklės.

Michael Odysseos

Tarptautinis prezidentas

Gimborno mokymo centras – strateginis planas ateičiai

TPA Gimborno mokymo centre buvo atliktas auditas dėl finansinės ir organizacinės situacijos. Tarptautinė audito kompanija konstatavo, kad finansinė padėtis yra prasta. Dėl šios situacijos NVK (PEB) įpareigotas ieškoti papildomų resursų padėties gerinimui.

TPA įdėjų skleidimas už Europos ribų: Azijoje, Afrikoje, Centrinėje ir Lotynų Amerikoje bei arabų šalyse

TPA kelia prioritetą kurti asociacijas ten, kur jų nėra. Tai bandoma daryti per jaunus policijos darbuotojus internetu, nes dauguma šalių yra labai toli, todėl kiekvieną aplankyti nėra galimybių. Arabų šalys – Kuveitas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Libanas bei Kinija ir Namibija – rodo susidomėjimą TPA. Jiems reikalinga informacija dėl skyriaus kūrimo proceso bei naujų narių verbavimo. Todėl bus išleista speciali metodinė pagalbos brošiūra.

Po 35-tosios TPA konferencijos Maskvoje NVK (PEB) gavo Jungtinės Karalystės ir Belgijos skyrių laiškus su pretenzijomis dėl blogo konferencijos organizavimo (už sumokėtus pinigus negavo žadėtų paslaugų, kai kurie nariai likdavo nevalgę, vėluodavo autobusai ir kt.).

Rusijos skyrius atsiprašė už nesklandumus ir kaip kaltininkus nurodė samdytą privačią firmą, kuri buvo atsakinga už konferencijos ir draugystės savaitės organizavimą.

JAV ir Jungtinės Karalystės atstovai atsiprašymą priėmė, tačiau Belgijos skyriaus prezidentas Marc Margy Durant nesutiko dėl atsiprašymo. Organizatorių vadovą nutarta kviesti pasiaiškinti į 2010 metais Paryžiuje vyksiančią TPA konferenciją.

NVK (PEB) susitikimai

Po praėjusios konferencijos Maskvoje vyko trys NVK (PEB) susitikimai Maskvoje, Maltoje ir Suomijoje.

Maltoje vykusiame susitikime patvirtintas Moldavijos skyriaus (613 asocijuotų narių) kūrimas. Daug padėjo ir rėmė Rumunijos skyrius.

Nutarta sustabdyti besikuriančio Makau skyriaus veiklą dėl pasyvumo kelerius metus. Makau nariams rekomenduota prisijungti prie Hong Kongo skyriaus.

Kroatijos skyrius aktyviai dirba dėl skyriaus įkūrimo Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Kuriasi naujas skyrius Armėnijoje (jau 52 nariai), remiamas Rusijos skyriaus.

Maltos skyriaus atstovas informavo, kad organizavo NVK narių susitikimus ne tik su Maltos policijos vadovu, VRM, turizmo ministru, bet ir su šalies Prezidentu.

Daniel CONDAMINAS

1-asis tarptautinis viceprezidentas (Tarptautinės komisijos ir išorinių ryšių komisijos pirmininkas)

Tarptautinei policijos asociacijai tarptautinėse organizacijose atstovauja:

atstovas Europos institucijose Briuselyje;
atstovas Jungtinių Valstijų organizacijose Vašingtone;
atstovas Jungtinėse Tautose Niujorke;
atstovas Jungtinėse Tautose Ženevoje;
ryšių karininkas Europos komitete ir Europos parlamente Strasbūre;
ryšių karininkas UNESCO Paryžiuje.

Trumpai pristatė komisijos veiklą tarptautinėse organizacijose.

Georgios KATSAROPOULOS
Tarptautinio generalinio sekretoriaus padėjėjas (Tarptautinės kultūros komisijos pirmininkas)

2009 metais Lincas (Austrija) ir Vilnius (Lietuva ) paskelbti Europos kultūros sostinėmis. Tačiau negauti atsakymai apie TPA narių dalyvavimą kultūros šventėse. Pernai buvo Liverpulis (Didžioji Britanija) ir Stavangeris (Norvegija) – iš šių skyrių taip pat negauti atsakymai.

Atnaujinama TPA fotografijų paroda

2008 metais TPA fotografijų konkurse dalyvavo 12 šalių atstovai (Danija, Malta, Izraelis, Lietuva, Pietų Afrika, Graikija, JAV, Suomija, Slovėnija, Italija, Vokietija ir Naujoji Zelandija). Gauta 750 nuotraukų, o 48 nugalėtojų fotografijos buvo eksponuojamos 2008 m. TPA Konferencijoje Maskvoje ir turėjo didelį pasisekimą. Todėl nutarta atnaujinti konkursą ir kitus nugalėtojus paskelbti 2010 metų konferencijoje Paryžiuje.

TPA namai

2008 metais 63-juose TPA namuose bei 18-koje TPA rekomenduojamų vietų buvo apsistoję gyventi virš 39 035 žmonių. Turkijos skyrius turi 17 TPA namų, kuriuose kambario kaina už parą 15 USD.

John Waumsley

Tarptautinis generalinis sekretorius (Tarptautinės vidaus komisijos pirmininkas)

Numatyta paruošti daugelio dokumentų nutarimų vykdymo procedūras bei rekomendacijas: paramos suteikimas nelaimės atveju, Arthuro Troopo stipendijos paskyrimo tvarka, TPA pasaulio policijos prizo apdovanojimo procedūra bei kita.

TPA narių skaičius (2008.12.31) 372 801, sumažėjo 10 301 nariu.

23 TPA skyriai turi 1678 užsienio šalių asocijuotus narius iš 42 vietų. Iš 61 TPA skyriaus 32-juose narių skaičius auga, 22-juose mažėja, o 8 skyriai ataskaitų dar neatsiuntė.

Signe JUSTESEN

2-oji tarptautinė viceprezidentė (Tarptautinės profesinės komisijos pirmininkė)

Arthur Troop stipendija

Šiai stipendijai gauti buvo pateikta 18 kandidatų formų, NVK (PEB) paskyrė premijas 10-čiai nugalėtojų.

Ne visi 3000 Šveicarijos frankų panaudojami kelionei bei gyvenimui Gimborno mokymo centre, likusieji grąžinami į TPA sąskaitą. Mokytis į Gimborno mokymo centrą savo atstovus siuntė 26 TPA skyriai.

Jaunų policininkų mokymo seminaras Amsterdame, Olandijoje

(2010 metais rugpjūčio 8-14 d.)

Nyderlandų skyrius organizuoja 1-ąjį pasaulio jaunų policininkų TPA narių mokymo seminarą.

Reikalavimai:

Iš kiekvienos šalies turi atvykti 2 jauni policijos karininkai (vyras ir moteris), kurių amžius iki 25 m. Jie turi vilkėti uniformas, turėti sveikatos draudimą, būti pozityviai nusiteikę ir norėti mokytis. Seminaro kaina 1 asmeniui 595 Eurai (specialias paraiškas atsiųsti el. p. treasurer@ipa-nederland.nl iki 2009 m. lapkričio 30 d.; visą kainą sumokėti iki 2010 m. sausio 15 d.).

Julianna PAPNE VEGSO

3-oji tarptautinė viceprezidentė (Tarptautinės socialinės komisijos pirmininkė)
TPA organizavo 710 sporto renginių, kuriuose dalyvavo 36 706 dalyviai.
Pagal veiklos rezultatus Lietuvos skyrius pažymėtas 3-juose TOP – 5.

Pierre-Martin MOULIN

Tarptautinis iždininkas
2008 m. TPA metinis biudžetas 1 114 047 CHF
Metinės išlaidos 775 000 CHF
TPA konferencija 240 000 CHF
Vertėjai 65 000 CHF

TPA statuto ir taisyklių papildymai bei pataisymai

NVK (PEB) nutarė papildyti ir pataisyti TPA tarptautinį statutą ir taisykles bei aiškiau aprašyti kai kurias procedūras.
NVK (PEB) pasiūlymas: „TPA nariais gali būti ir civiliai policijos tarnautojai.“

Norvegijos skyriaus delegatas buvo prieš tokį pasiūlymą ir argumentavo TPA įkūrėjo Arthuro Troopo išsakyta mintimi, kad TPA yra dirbančių ir esančių atsargoje policininkų organizacija. P. Afrikos, Austrijos, Nyderlandų delegatai buvo už, motyvuodami tuo, kad per 60 metų nuo organizacijos įkūrimo policijos struktūra labai pasikeitė.

Japonijos atstovas patvirtino, kad kiekviena šalis turi savo įsatymus, todėl kas gali būti nariais, nusprendžia tų šalių skyriai. Asociacijoje neturi būti kariškių.

Balsuota:
UŽ – 45
PRIEŠ – 10

NVK (PEB) pasiūlymas: „Kasmet skirti 30 000 Šveicarijos frankų pagalbai nukentėjusiems nuo nelaimių, išmokant vienkartinę, ne didesnę kaip 10 000 CHF, pašalpą incidentui.“

Balsuota:
UŽ – 57

NVK (PEB) pasiūlymas: „Kasmet skirti 30 000 Šveicarijos frankų Arthuro Troopo stipendijoms, išmokant vienkartinę, ne didesnę kaip 3000 CHF, stipendiją vienam asmeniui.“

Balsuota:
UŽ – 57

Didžiosios Britanijos karalystės skyriaus pasiūlymas: „Skirti 10 000 CHF Pasaulio policininkų ir gaisrininkų žaidynėms. Žaidynės vyksta kas 2 metus. TPA kaip rėmėjo vėliava ir logotipas bus publikuojama reklaminėse erdvėse.“

Po ilgų diskusijų balsų dauguma pasiūlymui buvo pritarta.

Danijos skyriaus pasiūlymas: „38-tąją TPA tarptautinę konferenciją 2013 metais organizuoti Kopenhagoje.“

Pritarta vienbalsiai.

TPA Pasaulio kongresai ir konferencijos

2010 m.

36-oji TK

Prancūzija (rugsėjo 7-12 d.)

Aršiai diskutuota dėl labai brangios konferencijos Paryžiuje. Konferencijos kaina 869 Eurai, draugystės savaitė apie 1074 Eurai. Galiausiai nutarta nieko nekeisti, nes jau prieš 2 metus buvo nuspręsta konferenciją rengti Prancūzijoje.

2011 m.

37-oji TK

Rumunija

2012 m.

XX Pasaulio kongresas

Eilat / Izraelis (rugsėjo 2-7 d.)

2013 m.

38-oji TK

Kopenhaga / Danija

2014 m.

39-oji TK

Peru (?)

Tarptautiniai jaunimo susitikimai

2010 m. Vengrijoje.

2011 m. Airijoje.

2012 m. Čekijos Respublikoje.

Darbinis seminaras

Turkijos Nacionalinės policijos akademijos atstovai pasidalino antiteroristinės veiklos programa. Seminaro vadovas akcentavo, kad šalių policijų padaliniams bendradarbiauti labiausiai trukdo šalių vyriausybės ir valdžios institucijos. Pranešėjams įteikti Arthuro Troopo medaliai.

Išrinktas naujas TPA Nuolatinis vykdomasis komitetas:

Tarptautinis prezidentas

Michael ODYSSEOS

1-asis tarptautinis viceprezidentas

Daniel CONDAMINAS

2-asis tarptautinis viceprezidentas

Julianna PAPNE VEGSO

3-asis tarptautinis viceprezidentas

Gal SHARON

Tarptautinis generalinis sekretorius

George KATSAROPOULOS

Tarptautinio generalinio sekretoriaus padėjėjas

Stephen CROCKARD

Tarptautinis iždininkas

Pierre-Martin MOULIN

Tarptautinio iždininko padėjėjas

Romain MINY

TPA tarptautiniai auditoriai

1-asis tarptautinis auditorius

Dione BUGEJA

2-asis tarptautinis auditorius

Gunter LAMBRECHT