Zarasų poskyryje išrinkta nauja pirmininkė ir valdybos nariai

2021 10 birželio YPA LS Zaeasų poskyrio pirmininkė Rosita Gurskaja

2021 m. gegužės 31 d. įvyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Zarasų poskyrio narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo 16 narių. Viso TPA LS Zarasų poskyryje yra 24 nariai.

Tradiciškai buvo pristatytos pirmininko, iždininko ir finansinės veiklos ataskaitos už praėjusius 2020 m., kurioms buvo pritarta.

Pasibaigus pirmininko kadencijai, buvo renkamas pirmininkas ir valdybos nariai.

Naująja TPA LS Zarasų poskyrio pirmininke 3 metų kadencijai išrinkta Rosita Gurskaja, kuri dirba Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja (bendruomenės pareigūne).

Naujos sudėties valdybą sudaro:Rosita Gurskaja (pirmininkė), Agnė Golubovė, Liudvikas Komka, Sigita Prekel, Liuda Revienė ir Gitana Šlamienė.

Revizoriumi išrinktas Andrejus Jančevskis.

Nuoširdžiai dėkojame Liudai Revienei, vadovavusiai poskyriui nuo 2018 m. iki 2021 m.

Stipraus ryšio, vienybės, bendrystės, susitelkimo ir šiltos draugystės linkime naujos kadencijos valdybai!

Servo per Amikeco!