Dainius Blažys dar vienai kadencijai patvirtintas Alytaus poskyrio pirmininku

2022 18 gegužės TPA LS Alytaus poskyrio informacija

2022-05-12 įvyko TPA LS Alytaus poskyrio narių pakartotinis visuotinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu pateikta ir patvirtinta finansinė 2021 metų ataskaita ir revizijos aktas, svarstyti kiti klausimai.

TPA LS Alytaus poskyrio valdybos pirmininku išrinktas Dainius Blažys.

Ppatvirtinta poskyrio valdyba, kurios sudėtyje Jonas Varnagiris, Jurgis Valiūnas, Odeta Petraitienė ir Romas Lenkevičius.

Revizoriumi išrinktas Edvardas Vikulovas.