Iki lapkričio 1 d. raginame sumokėti nario mokesčius už 2023 metus

2022 19 spalio TPA LS administratorė Eglė Žekaitė

Primename, kad:

2014 m. gruodžio 12 d. įvykęs neeilinis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus suvažiavimas nustatė ir patvirtino minimalius metinius nario ir stojamojo mokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką.

1. TPA (LS) nario stojamasis nario mokestis – 20 EUR.

2. TPA (LS) nario metinis mokestis – 15 EUR. Poskyriui (asociacijai) paliekama teisė nusistatyti kitą nario mokestį, tačiau ne mažesnį nei patvirtino TPA LS neeilinis suvažiavimas.

3. Įvertinus naujo nario pažymėjimo gamybos specifiką (metiniai TPA nario pažymėjimai, pradedant 2016 m., gaminami kasmet), buvo patvirtinta, kad kasmetinis nario mokestis už ateinančius metus privalo būti sumokamas avansu iki kiekvienų metų lapkričio 1 d.

Tam, kad gauti naujus 2023 m. pažymėjimus, būtina į TPA LS iždo sąskaitą SEB banke (LT537044060000967883) pervesti nario mokesčius.

Nario pažymėjimai bus spausdinami  lapkričio 8 d. tiems TPA nariams, kurie nustatytu laiku, t.y. iki lapkričio 1 d. bus sumokėję nario mokestį už ateinančius metus ir neturi įsiskolinimų už ankstesniuosius metus. Atspausdinti pažymėjimai bus dalinami gruodžio 2 d. susirinkime Skuode.