Joniškiečiai papildė Tarptautinės policijos asociacijos gretas

2004 12 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)

2004-12-10 įvyko steigiamasis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Joniškio PK asociacijos susirinkimas.

Jo pirmininku vienbalsiai išrinktas kriminalinės tarnybos vadovas Antanas Marinas. Susitikime su TPA LS prezidentu Ramučiu Oleka bei valdybos nariais dalyvavo virš 30 policijos komisariato pareigūnų.

Jo viršininkas Algirdas Gudinas (jau seniau įstojęs į Radviliškio asociaciją) nors ir sirgdamas, vistiek dalyvavo posėdyje ir džiaugėsi, kad pagaliau  įkurta ir Joniškio policijos asociacija, kurios nariai taps didžiausios pasaulyje tarptautinės policijos organizacijos nariais.