Kalėdinis posėdis

2003 14 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)

Šį ketvirtadienį Trakuose vyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus posėdis. Jame dalyvavo skyriaus valdybos nariai bei poskyrių pirmininkai. Posėdyje aptarta TPA Lietuvos skyriaus 2003 metų veikla bei 2004 metų darbo planai.

Prezidentas Ramutis Oleka priminė, kad šiemet, TPA Lietuvos skyriaus įkūrimo dešimtmečiui pažymėti buvo organizuota labai daug įvairių renginių, tai: mėgėjiškos žūklės varžybos Šilutėje, išvyka į Lenkijos Tropikanos pramogų centrą, paplūdimio futbolas Palangoje, turistinis ralis “ 1000 km aplink Lietuvą“, tarptautinis sąskrydis Šiauliuose, praktinio šaudymo varžybos Vilniuje, foto darbų paroda Trakuose ir eilė kitų, kuriuose dalyvavo ir kaimyninių šalių TPA nariai.

2004 metų planuose numatoma: išleisti iliustruotą žurnalą, supažindinantį su TPA LS veikla, organizuoti tarptautinį sąskrydį Vilniuje, seminarą poskyrių pirmininkams skirtą patirties pasidalinimui, surengti fotografijos darbų parodą Policijos dienai paminėti, ir eilę kitų.

Siekiant labiau suaktyvinti asociacijos poskyrių veiklą, nutarta pavesti apskričių centrų poskyrių pirmininkams bei paskirtiems skyriaus valdybos nariams teikti organizacinę metodinę pagalbą kuruojamos apskrities poskyriams.