„Karališkoji asociacija“

2003 5 lapkričio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)

TPA Belgijos Karališkas skyrius Tarptautinės policijos asociacijos Belgijos skyriaus prezidentas Frans Vergbergt pranešė, kad Belgijos Karalius suteikė TPA Belgijos skyriui “Karališkos asociacijos “ vardą.

Šis garbingas vardas ir statusas suteikiamas organizacijoms gyvuojančioms daugiau nei 50 metų. 2003 m. spalio 16 d. Antverpeno srities gubernatorius įteikė Liudijimą šventinėje apdovanojimo ceremonijoje.

TPA Nuolatinis vykdomasis komitetas ir TPA skyriai nuoširdžiai sveikina Karališkąjį TPA Belgijos skyrių.

Daugiau naujienų (anglų kalba) rasite naujame TPA informaciniame biuletenyje Nr.11. Skaitykite skyriuje „TPA nariams“.