Panevėžio m. poskyrio pirmininku dar vienai kadencijai patvirtintas Gintaras Šaltis

2022 29 balandžio TPA LS Panevėžio m. poskyrio pirmininkas Gintaras Šaltis

2022 balandžio 28d. Visuotinio pakartotinio suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja TPA LS Panevėžio
miesto poskyrio valdyba 2022-2026 metams.
Pirmininku perrinktas Gintaras Šaltis.
Nauja sudėtis:
Gintaras Šaltis (valdybos pirmininkas)
Sigita Bružienė
Inga Derukienė
Agnė Gražytė
Danguolė Žiaugrienė (iždininkė)
Virginijus Mačėnas
Vidas Sabonis
Vytautas Vinslovas (sekretorius)
Rima Muniuvienė (revizorė)
Sveikiname ir linkime sėkmės…