Posėdis

2003 3 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyrius kviečia poskyrių pirmininkus ir valdybos narius į posėdį, kuris įvyks 2003 m. gruodžio 10 d. Trakuose, Karaimų g. 73. Trakų nacionalinio sporto ir sveikatingumo centre. Pradžia 11 val.

Posėdyje numatyta aptarti 2003 metų skyriaus veiklą, bei 2004 darbo planus.