TPA LS Suvažiavimo baigiamojoje sesijoje paskelbti galutiniai balsavimo rezultatai

2021 22 gegužės TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Susipažinkite su naujos sudėties TPA LS valdyba: spausti čia

 
2021 m. gegužės 21 d. įvyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo baigiamoji sesija. Į šią ZOOM sesiją pasijungė gausus dalyvių būrys.
 
Balsų skaičiavimo komisija, kurios nariai yra Virginijus Umbra, Lina Leščauskytė, Rasa Stasiulaitienė, suskaičiavę Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus (toliau – TPA LS) 16-ojo suvažiavimo delegatų balsavimo rezultatus, konstatavo:
 
Gauti ir apskaityti 34 TPA LS Suvažiavimo delegatų (poskyrių), turinčių balsavimo teisę, biuleteniai. Balsavo 75,5 proc. TPA LS sudėtyje esančių ir balsavimo metu balsavimo teisę turinčių poskyrių delegatų. Todėl konstatuota, kad balsuojant ir priimant sprendimus yra pasiektas pakankamas privalomasis kvorumas.
 
Paskelbta, kad prezidentu dar vienai 4 metų kadencijai išrinktas Vytautas PLIUSKUS.
 
Taip pat patvirtinta tos pačios sudėties kontrolės organo – Vidaus audito komisija, kurios nariai: Algis KOJALA ir Sigitas PETKEVIČIUS.
 
Daugiausiai kandidatų buvo pateikta renkant naujos sudėties valdybą (sąrašas pridedamas).
 
Keliems, pagal surinktų baldų skaičius, į valdybą išrinktiems nariams atsisakius šių mandatų, suformuota tokios sudėties naujoji TPA LS valdyba:
 
Vytautas PLIUSKUS (Prezidentas, tuo pačiu jis yra valdybos pirmininkas)
 
Kiti Valdybos nariai:
Vytautas JASIULEVIČIUS;
Laura ZALESKIENĖ;
Vidas SABONIS;
Rytis KOSTIUŠKA;
Sigetomas OLŠAUSKAS;
Renatas POŽĖLA;
Linas PERNAVAS;
Rolandas ŠEPETYS.
 
Sveikiname TPA LS valdymo ir kontrolės organų narius ir tikimės konstruktyvaus ir visai organizacijai ir jos bendruomenei naudingo ir turiningo darbo…
Dėkojame visiems balsavusiems poskyrių delegatams ir jų balsus suskaičiavusiai Balsų kaičiavimo komisijai.
Servo per Amikeco!