Viešojo saugumo tarnybos poskyrio lyderiu dar vienai kadencijai patvirtintas Deividas Kerulis

2024 25 vasario TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2024 m. vasario 23 d. , antruoju šaukimu įvykusio TPA LS Viešojo sugumo tarnybos poskyrio visuotinio narių susirinkimo metu buvo pristatyta poskyrio ir jo valdybos veikla 2023 metais, pateiktos finansinės veiklos ataskaitos.
 
Įvykusių rinkimų metu dar 3 metų kadencijai pirmininku perrinktas Deividas Kerulis.
 
Atsinaujinusioje valdyboje dirbs: Ramunė Skliaustienė, Rasa Vilimaitienė, valentinas Kudrevičius, Žydrūnas Narutis, Andžejus Jakeliūnas, Saulius Ruolia. Revizoriumi išrinktas Aleksandr Sankovskij.
Sveikiname VST poskyrio valdybą ir visus 106 šio stipraus ir aktyvaus poskyrio narius bei linkime turiningos veiklos.
 
Susirinkime, svečio teisėmis, VST poskyrio kvietimu ir TPA LS valdybos pavedimu, dalyvavo ir šio poskyrio „krikštatėvis”, TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius.