Kauno rajono poskyrio kandidatūra pateikta nominuoti pasaulinei IPA komisijai

2023 28 rugsėjo TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyris vykdo projektą „Garliava mobilus jaunimo centras“.

Prieš kurį laiką visiems Lietuvos skyriaus poskyriams ir mūsų kuruojamai Sakartvelo (Georgia) IPA narių grupei buvo pateikta informacija apie galimybę kandidatuoti į TPA Pasaulinės klasės policijos apdovanojimą (IPA World Class Policing Award – Nomination).

Gautas pasiūlymas ir argumentai dėl TPA Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyrio, kaip galimo kandidato, teikimo šiam Pasauliniam apdovanojimui gauti.

WCPA_Nomination-Form (eng)_Lithuania_Kaunas_district_Branch

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyrio organizacija yra novatoriški ir inovatyvus savo veikloje, kurioje naudojame niekur netaikytas jaunimo įtraukimo į užimtumą priemones. Projektas „Garliavos mobilus jaunimo centras“ galėtų būti pavyzdys kitų šalių organizacijoms, kaip reikia prisidėti prie policijos prevencinės veiklos, siekiant įtraukti į aktyvią užimtumo veiklą niekur nedirbančius, nesimokančius ar nieko neveikiančių (angl.- not in employment, education or training NEET‘s) jaunuolių. Esame savo veikloje tikrai nemažai sulaukę susižavėjimo ir palaikomo, tai ką darome, matome prasmę savo veikloje, kai matome pačių jaunuolių gyvenančių ištisas gatvėje, norą prisidėti prie savanoriškos veiklos ir padėjimą vykdyti bendrą veiklą su kitais jaunuoliais. Norime tęsti savo veiklą ir vykdyti ją kokybiškai, todėl gautą apdovanojimą paskirsime turimoms priemonėms atnaujinti, įsigyti daugiau veiklai reikalingų
priemonių, kurios pagerintų mūsų veiklą ir ateityje.Kauno rajonas prigludęs prie vieno didžiausių Lietuvos miestų – Kauno. Rajono plotas – 1496 kv. km. 2020 m. Kauno rajone gyvena per 100 000 gyventojų. Tai vienas tankiausiai apgyvendintų rajonų Lietuvoje. Vykdant 2021 m. Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyrio (toliau-TPA LS Kauno rajono poskyris) mobilaus darbo principu veiklą kartu su judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriumi (toliau- JSN Kauno regiono skyrius) Kauno rajone iš savo lėšų ir gavus Kauno rajono savivaldybės finansavimą projekte „SOS 112“.
Neturint tam tikrų asmenų kontaktinių asmenų su jaunimu, kurie galėtų paskleisti informaciją savo bendraamžiams (Socialinių tinklų uždarose grupėse, SMS žinutėmis ir kt.), tai padaryti yra labai sunku. Buvo išanalizuotas jaunimo poreikis, kuriuo kartu su socialiniais partneriais JSN Kauno regiono skyriumi remiantis sukūrėme mobilaus darbo su jaunimu metodiką ir praktiką bei ją taikysime savo veiklose Kauno rajone.
Bendradarbiaujant su JSN Kauno regiono skyriumi kartu turėsime galimybę panaudoti JSN Kauno regiono skyriaus įsigytą mobilią izoterminę priekabą, kuri turi nepriklausomą elektros šaltinį generatorių (akumuliatorinę stotelę), kuriame galima vykdyti mobilaus darbo su jaunimu veiklas šiose trijose gyvenamosiose teritorijose-Garliavos mieste, Garliavos apylinkių ir Alšėnų sen. teritorijose. Viena pagrindinių problemų Kauno rajone – nepakankamai užimtas, nesimokantis, nedirbantis ir neužimtas jaunimas (toliaus – NEET‘s), neturi jokios motyvacijos dalyvauti neformalaus švietimo ar kt. veiklose. Siekiant pagerinti situaciją būtina organizuoti netradicinę ir patrauklią jaunimui priemonę – atviro jaunimo centro principu veikiančią erdvę „Garliavos mobilus jaunimo centras“ ant ratų. Projekto metu bus suformuota 5 ambasadorių-savanorių komanda, kuri galėtų padėti įtraukti kuo daugiau jaunuolių į renginius ir informuoti juos apie tai tam tikrose vietovėse. Bus projekte naudojamos kartu su JSN Kauno regiono skyrius turimos organizacinės priemonės (projektoriai, XBOX, Wii, akumuliatorinė stotelė, lauko kinoteatro įranga ir kt.), kurios galės suteikti galimybę jaunuoliams būti patalpose ir po 17 val. kai neveikia kultūros centrai, mokyklos, ir kt. viešosios erdvės.
Projekto „Garliavos mobilus jaunimo centras“ įgyvendinimui yra sutelktos dviejų organizacijų – TPA LS Kauno rajono poskyrio ir JSN Kauno regiono skyriaus pastangos, žmogiškieji ištekliai, turima technika ir bendrystė bei bendradarbiavimas, kuris tęsiasi nuo 2018 metų. 2018-2021 metais kartu bendromis pastangomis įgyvendindavome ne vieną Kauno rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektą „Mobilus jaunimo centras“, „SOS 112“ ir kt., kuriuose organizavome bendrus renginius ir bendras priemones. Savanoriškos veiklos pagrindais 2021 metais TPA LS Kauno rajono poskyrio savanoriai (Greta Andriukaitė ir Mantas Molotkovas) aktyviais veiksmais padėjo JSN Kauno regiono skyriaus nariams įgyvendinti LEADER programos finansuotą projektą „Mobilus jaunimo centras“ Kauno rajone. Savanoriai įgijo patirties teikti Kauno rajono jaunimui mobilias užimtumo paslaugas bei atlikti darbą su jaunimu srityje Kauno rajone. Kartu su Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais pristatinėjome Lietuvos policijos profesiją ir turimą techniką bei amuniciją. Dalyvavome įvairios šventėse ir renginiuose (viso per 15 veiklų-renginių). 2022-02-21 d.
TPA LS Kauno rajono poskyrio visuotiniame susirinkime buvo pakeisti įstatai, kurie buvo adaptuoti darbui su jaunimu ir veiklai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje (2.3.6.p.), todėl siekiame toliau atlikti darbus su jaunimu Kauno rajone, juos įteisinę savo įstatuose. Siekiant įgyvendinti 2022-04-26 d. TPA LS Kauno rajono poskyrio Valdybos posėdyje (Protokolas Nr. 1) priimtą sprendimą buvo susitikta su Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) vadovybe, aptartos galimybės įkurti Lietuvos policijos mokyklos patalpose, adresu Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., 53313 Kauno r. sav. „Inovatyvų policijos atvirą jaunimo centrą“ (toliau- „I.P.A. jaunimo centras“) patalpose arba kitose numatytose patalpose. Planuojama nuo 2022 m. spalio mėn. atlaisvins Kauno rajono A.Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus mokinių užimtos patalpos, kuriuose galėtų įsikurti „I.P.A. jaunimo centras“. Šio centro veikla būtų organizuojam visoje Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems policininku vaikams, Lietuvos jaunimui ir užsienio lietuviams (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). Siekiant sustiprinti savo kaip organizacijos darbą su jaunimu buvo priimtas TPA LS Kauno rajono poskyrio Valdybos sprendimu sudaryti jungtinės veiklos sutartį su JSN Kauno regiono skyriaus nariais, kurioje bendrai įsipareigojome turimomis priemonėmis ir turima patirtimi padėti įgyvendinti Garliavos miesto ir apylinkėse mobilaus darbo su jaunimu veiklas. Bus nuomojama izoterminė priekaba atlikti darbui su jaunimu ne tik Garliavos mieste ir apylinkėse…

https://www.facebook.com/reel/3481799055407547