Riders of IPA Lithuania poskyrio „krikštynos“ Lenkijoje

2022 10 birželio Riders of IPA Lithuania pirmininkas Laimutis Montvidas

2022 m. gegužės 27 d. TPA LS teisėsaugininkų motociklininkų asociacijos Riders of IPA LE MC LT nariai Lenkijos Ternovo motininio moto klubo Riders of IPA LE MC Poland prezidento Slawomir Brotaj kvietimu dalyvavo VIII Nadbużańska motociklų šventėje, Serpelicoje, Lenkijoje, kurią organizavo IPA LE MC Lenkijos Włodawa skyriaus motociklininkai. Šios šventės metu Lenkijos Suvalkų moto klubo Riders of IPA LE MC Suwalki prezidento Huber Konopko teikimu bei Lenkijos Ternovo motininio moto klubo Riders of IPA LE MC Poland prezidento Slawomir Brotaj sprendimu buvo įkurtas minėto moto klubo Riders of IPA LE MC Lithuania skyrius. Nuoširdus ačiū kolegoms lenkų motociklininkams ir šventės rengėjams už svetingą priėmimą.