TPA LS PD ir kitų poskyrių nariai dalyvavo veteranų šaudymo varžybose

2022 13 spalio TPA LS PD poskyrio pirininkas Algis Kojala

Spalio 13 dieną į PD organizuotas veteranų šaudymo varžybas suvažiavo policijos veteranai ir TPA nariai iš visos Lietuvos. Dalyvavo arti šimto atsargoje esančių ir veikiančios policijos veteranų nuo 50 m. amžiaus ir daugiau. Per tarnybos metus policijoje išugdyti šaudymo iš pistoletų įgūdžiai niekur nepradingo. TPA veteranai savo rezultatais taip pat nė kiek neatsiliko nuo veikiančios policijos veteranų asociacijos rezultatų.

Iš esmės, tokių varžybų vertė ne tiek pasiektas rezultatas, kiek galimybė susitikti ir pabendrauti su nedažnai matomais kolegomis bei bendraminčiais.