Apie TPA pasaulinį 61-ąjį Kongresą Naujojoje Zelandijoje

2016 gruodžio 5 TPA LS prezidentas Vytautas Pliuskus

TPA 61-asis pasaulinis kongresas
Auklandas, Naujoji Zelandija

 Dalyvavo 64 šalių delegatai.

Lietuvą atstovavo TPA LS prezidentas Vytautas Pliuskus.
 
Po pranešimų patvirtintos visos IEC narių ataskaitos
TPA nario mokestis nesikeičia – 1,63 Eur.
 
Pierre-Martin Moulin
TPA prezidentas
Paprašęs balsuoti dėl ataskaitos, prezidentas kvietė megzti ir palaikyti glaudžius ryšius su įvairaus lygmens institucijomis – valstybės, Vidaus reikalų ministerija, policija, savivaldybės organizacijomis.
Prezidentas atkreipė dėmesį, kad TPA IEB apie 75 proc. darbo laiko skyrė TPA plėtros, 25 proc. administraciniams klausimams.
Keletas naujų šalių – Albanija, Kolumbija, Gruzija, Panama, Filipinai, Uzbekija pradėjo priėmimo į TPA procedūrą. P. M. Moulin pastebėjo, kad TPA organizuojami renginiai pritraukia naujų narių.
Karšta diskusija kilo dėl Brazilijos ir Mozambiko skyrių suspendavimo, paskirti tarpininkai šiam procesui organizuoti. Brazilijos skyriuje tarpusavyje varžosi du prezidentai, nesutariama su šio skyriaus St. Paulo poskyriu, bylinėjamasi teismuose, poskyrio, turinčio apie 900 narių, skola – 3552 Eur. IEB pataria derinti pasiūlymus su skyriumi.
Prezidentas taip pat akcentavo, kad TPA ir skyrių įstatai turi tarpusavyje derėti.
Spręsti dėl rėmėjų – skyrių kompetencija, bet derėtų įvertinti potencialių rėmėjų tikslus ir saugoti organizacijos reputaciją.
 
George Katsaropoulos
TPA generalinis sekretorius
Pagyrė JAV, Lietuvą, Serbiją, Ispaniją ir Rusiją dėl darbo su šalių, kuriose dar nėra TPA padalinių, pareigūnais. Lietuvos skyrius atsakingas už TPA Gruzijos skyriaus steigimo procedūrą – mūsų šalies skyriaus apskaitoje šiuo metu yra daugiau nei 90 narių iš Gruzijos.
 
Kokie laukia strateginiai uždaviniai:
 • TPA populiarinimas (reklamavimas),
 • TPA plėtra,
 • Komunikacija,
 • Agitacija tapti TPA nariais,
 • Narių skaičiaus augimas,
 • TPA GS regioniniai seminarai,
 • Atsakingai teikti siūlymus TPA kongresų svarstymams,
 • Nepateiktos metinės ataskaitos: Meksikos, Mauricijaus ir Mozambiko skyrių.
TPA narių skaičius:
 • 2015 m. – 358 001
 • 2014 m. – 352 848
 • 2015 m. priimta 21 608 TPA narių
 • 21 skyrius turi 867 užsienio šalių asocijuotų TPA narių
 • 2014 m. narių daugėjo 38-iuose skyriuose, mažėjo – 28-iuose
 • 2015 m. – 33-uose skyriuose narių daugėjo, mažėjimo – 29-iuose
 
Gal Sharon
TPA viceprezidentė, Socialinės ir kultūros komisijos pirmininkė
G.Sharon informavo, kad Socialinėje ir kultūros komisijoje dirba 11 narių.
Komisija daugiausiai dėmesio skiria svarbiausioms TPA populiarinimo kryptims:
 • dialogams per pranešimus,
 • klausimynams,
 • profesionaliems seminarams,
 • tiesioginiams kontaktams,
 • atsakomybei pasiskirstyti ir atskaitomybei pagal veiklos sritis.
Viceprezidentė susumavo, kad 2015 m. daugiau kaip 70 tūkst. TPA narių dalyvavo sporto varžybose, čempionatuose. Tokie renginiai padeda pritraukti jaunimo.
Tai, kad sportas padeda pritraukti narių į organizaciją, patvirtino TPA socialinės ir kultūros komisijos narys V. Pliuskus.
TPA sporto žaidynės vyks 2018 m. Portugalijoje. Jose numatytas šaudymas, krepšinis, tinklinis, bėgimas, sportinis ėjimas. Atkreiptinas dėmesys, kad TPA gali skirti tik 10 000 Eur. prizams ir organizaciniams reikalams, o komandų aprūpinimas lieka skyriams.
Už aktyviausią sportinę veiklą apdovanotas Kroatijos skyrius, Lietuvos skyrius šioje srityje ketvirtas.
TPA Lietuvos skyrius už kokybišką ir informatyvią interneto svetainę apdovanotas diplomu Gold Website Award 2016.
 

Socialinėje veikloje dalyvavo daugiau nei 3000 narių.
Pagal socialinės veiklos rezultatus Lietuvos skyrius 8-as.
G.Sharon akcentavo, kad vertėtų skirti daugiau dėmesio policijos mokyklų ir akademijų studentams.
Jaunimo susitikimuose dalyvavo 50 jaunuolių iš 28 skyrių.
Atnaujinta informacija dėl TPA namų ir kitų nakvynės vietų. Šiuo metu TPA turi 62 namus bei 400 kitų nakvynės vietų. Pastarųjų turime daugiau, o apsistoti juose nuo šiol paprasčiau. Atsisakyta atsiliepimų apie TPA namus svetainėje, juos galima palikti užpildant viešbučio savininko pateiktą formą. Daugiau informacijos – svetainėje ipa-iac.org.
Viceprezidentė taip pat informavo, kad Lenkijos skyrius sudaręs sutartis su viešbučiais dėl 20 proc. nuolaidos.
JAV baiminamasi naudoti informacines lenteles prie TPA namų dėl terorizmo grėsmės. Izraelio skyriaus nariai gauna 50 proc. nuolaidą kariškių namuose.
Nauja tvarka laukia norinčiųjų apsilankyti kitų šalių policijos įstaigose – tai galima tik TPA nariams.
UK siūloma jaunimo mainų programa yra tinkamai nereglamentuota teisiškai, todėl nesaugi, bet UK skyrius vis tiek siūlo ją ir prisiima atsakomybę.
TPA Socialinės ir kultūros komisijos pirmininkė taip pat informavo, kad numatyta išleisti TPA nacionalinio paveldo knygą.
Bus skelbiami ir fotografijos bei filmų kūrimo konkursai, jų dalyviams bus įteikiamas katalogas su konkurso nuotraukomis.
Fotografijos ir filmų kūrimo konkursuose gali dalyvauti tik TPA nariai, konkursui teikiama ne daugiau penkių fotografijų. Prizai nugalėtojams – iki 400 Eur.
 
Alexey Gankin
Tarptautinių viešųjų ryšių komisijos pirmininkas
Pirmiausia informavo, kad sudėtinga rasti kandidatų Jungtinėse Tautose, UNESCO, Strasburge ir t. t.
TPA – vienintelė organizacija, kuriai priklauso vadovų ir eilinių, moterų ir vyrų, vyresnių ir jaunimo, ir jai itin svarbus darbas su minėtomis tarptautinėmis organizacijomis.
 
May Britt Rinaldo
profesinės komisijos pirmininkė
Atkreipė dėmesį, kad policija labai daug dėmesio skiria kitų asmenų problemoms, bet reikėtų nepamiršti ir pačių policininkų, ypač nepalikti savieigai prievartos ir smurto prieš policininkus.
Profesinės komisijos pirmininkė akcentavo TPA bendradarbiavimą su Tarptautine moterų policininkių asociacija, Konsorciumu dėl gatvių vaikų, Borderpol.
Verta pagalvoti apie projektą „Geriausia praktika“, skirtą TPA populiarinti ir naujiems nariams pritraukti.
Gerai, kad populiarėja Jaunųjų policininkų seminarai.
Arthuro Troopo stipendija skirta 12–kai TPA narių iš įvairių šalių, tarp jų – ir Lietuvos skyriaus narei.
 
Ieva Janavičiutė tapo Arthuro Troop stipendijos 2017-iems metams laimėtoja.
 
TPA pasaulinis apdovanojimas – po 3500 Eur. – skirtas Švedijos skyriaus pareigūnei, dirbančiai su imigrantų vaikais, ir Graikijos skyriaus nariams, dirbantiems su imigrantais. Prizas skiriamas už taikos pasaulyje išsaugojimą, kovą už žmogaus teises bei humanišką poelgį.
 
Romain Miny
Tarptautinis iždininkas
Wolfgang Gabrutsch
Socialinių klausimų iždininkas
 
Pateikė TPA fnansinę ataskaitą. Pasitraukė 37 190 Turkijos skyriaus narių. Patvirtinta 2016 metų finansinių išlaidų ataskaita, bei pritarta 2017 metų numatomų išlaidų sąmatai.
Pristatyta 2017 m. TPA nario pažymėjimo forma.
TPA nario mokestis nesikeičia – 1,63 Eur.
 
Renne Kauffmann
TPA Gimborno mokymo centro direktorius
Informavo, kad šiame mokymo centre 8 seminarai vedami anglų kalba, 38 vokiečių. TPA Vokietijos skyrius daug investuoja į Gimborno mokymo centrą.
Svarstytos TPA Lietuvos skyriaus galimybės prisijungti prie Gimborno pilies mokymo centro.
 
Andrew Quanttrini-Webmaster
Pranešė, kad daugėja TPA narių, prijungusių prie socialinių tinklų Facebook, Twiter ir kitų, čia kuriamos grupės pagal pomėgius, interesus ir t. t.
Tačiau neturėtume prarasti budrumo ir atidžiai saugoti tinklalapius, nes programišiai aktyviai atakuoja policijos interneto svetaines.
 
Kiti klausimai
Per TPA LS prezidento Vytauto susitikimą su tarptautiniu prezidentu Pierre-Martin Moulin, generaliniu sekretoriumi Georgios Katsaropoulos ir TAC vadybininke Elke Schulpen-Roberts aptartas TPA Gruzijos skyriaus kūrimas.