Narystė TPA

TPA narystės deklaracija ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis

Prašome naudoti šios formos prašymus tapti TPA nariu, kartu užpildant ir sutikimą tvarkyti nario asmens duomenis:

TPA_Narystes_deklaracija_Sutikimas_GDPR

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679

Nario mokestis ir naujasis nario pažymėjimas

TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS LIETUVOS SKYRIAUS NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

2023 m.  Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus suvažiavimas nustatė ir patvirtino nario ir stojamojo mokesčio mokėjimo eurais dydžius ir tvarką.

1. TPA (LS) nario stojamasis nario mokestis – 20 EUR.

2. TPA (LS) nario metinis mokestis – 20 EUR. Poskyriui (asociacijai) paliekama teisė nusistatyti kitą nario mokestį, tačiau ne mažesnį nei patvirtino TPA LS neeilinis suvažiavimas.

3. Kasmetinis nario mokestis už ateinančius metus mokamas avansu iki kiekvienų metų lapkričio 1 d.

***

TPA Lietuvos skyrius yra įregistruotas, kaip paramos gavėjas, tad visi nariai, jų artimieji draugai ir kiti prijaučiantieji TPA idėjoms ir veiklai, kiekvienais metais iki gegužės 2 d. gali Valstybinei mokesčių inspekcijai  pateikti prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį į TPA Lietuvos skyriui (nurodant įmonės kodą 191610498)Prašymui pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį sumos naudojama Prašymo forma FR0512 v.4.  Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Paramos lėšas taip pat galima pervesti tiesiogiai į Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus (įmonės kodas 191610498sąskaitą LT537044060000967883.  

Apie nario pažymėjimą

Naujo dizaino pažymėjimo averso variantas

Seno dizaino pažymėjimo averso variantas

New Membership card LTIPA_reversas

TPA pažymėjimai pagal sutartį spausdinami Lietuvoje
Parengtas maketas ir patvirtintas TPA LS Valdyboje. Lietuvoje naudojama forma su nario fotografija. Taip pat papildomai klijuojamas apsaugota spalvota TPA ženklo holograma. 

Nario bilietai paprastai spausdinami jau nuo lapkričio mėnesio tiems TPA nariams, kurie nustatytu laikuyra sumokėję nario mokestį už ateinančius  metus ir neturi įsiskolinimų už ankstesniuosius metus

Rekomenduojama rinkti ir kaupti visų TPA narių dokumentines nuotraukas (biustas šviesiame fone, kaip pridedamame pažymėjimo pavyzdyje) JPEG formatu. Pakankamos raiškos spalvotos fotografijos užima iki 50 KB.

Fotografijas prašome išsaugoti ir narių apskaitos sistemoje.