Apie Prienų poskyrio ataskaitinį susirinkimą…

2023 31 kovo Prienų poskyrio pirmininkė Jurgita Juozaitytė

2023-03-28 vyko TPA LS Prienų poskyrio visuotinis ataskaitinis susirinkimas Prienų rajono policijos komisariato patalpose. Labai džiugu, kad susirinkiman susirinko gausus narių skaičius. Buvo supažindinta su poskyrio veiklos, finansine ataskaitomis, kurios buvo patvirtintos. Pristatyti 2023 metų poskyrio veiklos planai, numatomi renginiai. Dalyviams pristatyta TPA LS suvažiavimo metu pateikta informacija. Visi pasidžiaugė, jog šiais metais vėl po […]

TPA LS Suvažiavimas

2023 23 kovo TPA LS Valdyba

2023 m. kovo 17 d.  konferencijų salėje “Siesta’’ įvyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus suvažiavimas kuriame dalyvavo virš 80 delegatų ir stebėtojų.   Suvažiavimo svečio lietuvių istoriko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus paskaita/diskusija „Laisva visuomenė ir humanistinė lyderystė posovietiniuose kraštuose“, priimta labai šiltai.   Suvažiavimo dalyvius sveikino TPA LS prezidentas Vytautas Pliuskus ir […]

1,2 % Paramos skyrimas TPA LS skyriui

2023 21 kovo

Tapkite Tarptautinės policijos asociacijos rėmėjais, skirdami iki 1,2 procento sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Nusprendę skirti iki 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį asociacijai iki š. m. gegužės 2 dienos, turite užpildyti bei pateikti FR0512 v.5 formos prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Asociacijos kodas: 191610498 Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos […]