TPA LS istorija

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, glaudesni tapo ryšiai su Vakarų Europos šalimis, šalių policijos struktūromis. Lietuvos policijos pareigūnai dažniau išvyksta, susipažįsta su įvairių kraštų policijos darbo patirtimi ir metodais. Taip sužinoma ir apie Tarptautinę policijos asociaciją. 1993 m. rugsėjo 18 d. susikūrė Lietuvos policijos asociacija. Tai dar nebuvo Tarptautinės policijos asociacijos padalinys. Ruošiantis stoti į Tarptautinę policijos asociaciją, labai padėjo TPA Danijos skyriaus prezidentas Walther Dam Larsen ir šio skyriaus generalinis sekretorius Jorgen Miuler Jensenas.

Po metų, 1994 m. spalio 27 d., įvyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus steigiamasis suvažiavimas. Tuo metu Lietuvos policijos asociacijai priklausė 611 narių ir 13 poskyrių. Suvažiavimas priėmė statutą, suderintą su tarptautiniu, ir išrinko valdymo organus. history

1995 m. spalio 11 d. TPA Vienos konferencijoje  Lietuvos skyrius oficialiai priimtas į Tarptautinę policijos asociaciją. Pirmuoju TPA Lietuvos skyriaus prezidentu buvo išrinktas Ramutis Oleka, generaliniu sekretoriumi – Antanas Kalina. Tai buvo svarbus istorinis įvykis Lietuvos policijos gyvenime. Mūsų nariai tapo bendros tarptautinės policijos organizacijos šeimos nariai. Pagyvėjo tarptautinis bendradarbiavimas, užsimezgė kontaktai su kitais TPA skyriais. Visoje šalyje ėmė sparčiai kurtis Asociacijos poskyriai ir gausėti narių skaičius. Šiuo metu Lietuvoje jau yra 55 poskyriai, o narių – per tris su puse tūkstančių. Nuotraukoje. 1995 m. spalio 11 d. Viena. Tuometinis TPA prezidentas Armand Jaminet sveikina Lietuvos skyriaus prezidentą Ramutį Oleką su Lietuvos skyriaus priėmimu į TPA.

 

***

TPA Lietuvos skyrius yra įregistruotas, kaip paramos gavėjas, tad visi nariai, jų artimieji draugai ir kiti prijaučiantieji TPA idėjoms ir veiklai, kiekvienais metais iki gegužės 1 d. gali Valstybinei mokesčių inspekcijai  pateikti prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį į TPA Lietuvos skyriui (nurodant įmonės kodą 191610498)Prašymui pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį sumos naudojama Prašymo forma FR0512 (02 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2012-02-17 d. įsakymu Nr. VA-16.  Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Paramos lėšas taip pat galima pervesti tiesiogiai į Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus (įmonės kodas 191610498sąskaitą LT537044060000967883.