MŪSŲ PROJEKTAI

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyris vykdo projektą „Garliava mobilus jaunimo centras”.

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyrio organizacija yra novatoriški ir inovatyvus savo veikloje, kurioje naudojame niekur netaikytas jaunimo įtraukimo į užimtumą priemones. Projektas „Garliavos mobilus jaunimo centras“ galėtų būti pavyzdys kitų šalių organizacijoms, kaip reikia prisidėti prie policijos prevencinės veiklos, siekiant įtraukti į aktyvią užimtumo veiklą niekur nedirbančius, nesimokančius ar nieko neveikiančių (angl.- not in employment, education or training NEET‘s) jaunuolių. Esame savo veikloje tikrai nemažai sulaukę susižavėjimo ir palaikomo, tai ką darome, matome prasmę savo veikloje, kai matome pačių jaunuolių gyvenančių ištisas gatvėje, norą prisidėti prie savanoriškos veiklos ir padėjimą vykdyti bendrą veiklą su kitais jaunuoliais. Norime tęsti savo veiklą ir vykdyti ją kokybiškai, todėl gautą apdovanojimą paskirsime turimoms priemonėms atnaujinti, įsigyti daugiau veiklai reikalingų
priemonių, kurios pagerintų mūsų veiklą ir ateityje.Kauno rajonas prigludęs prie vieno didžiausių Lietuvos miestų – Kauno. Rajono plotas – 1496 kv. km. 2020 m. Kauno rajone gyvena per 100 000 gyventojų. Tai vienas tankiausiai apgyvendintų rajonų Lietuvoje. Vykdant 2021 m. Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno rajono poskyrio (toliau-TPA LS Kauno rajono poskyris) mobilaus darbo principu veiklą kartu su judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą” Kauno regiono skyriumi (toliau- JSN Kauno regiono skyrius) Kauno rajone iš savo lėšų ir gavus Kauno rajono savivaldybės finansavimą projekte „SOS 112“.
Neturint tam tikrų asmenų kontaktinių asmenų su jaunimu, kurie galėtų paskleisti informaciją savo bendraamžiams (Socialinių tinklų uždarose grupėse, SMS žinutėmis ir kt.), tai padaryti yra labai sunku. Buvo išanalizuotas jaunimo poreikis, kuriuo kartu su socialiniais partneriais JSN Kauno regiono skyriumi remiantis sukūrėme mobilaus darbo su jaunimu metodiką ir praktiką bei ją taikysime savo veiklose Kauno rajone.
Bendradarbiaujant su JSN Kauno regiono skyriumi kartu turėsime galimybę panaudoti JSN Kauno regiono skyriaus įsigytą mobilią izoterminę priekabą, kuri turi nepriklausomą elektros šaltinį generatorių (akumuliatorinę stotelę), kuriame galima vykdyti mobilaus darbo su jaunimu veiklas šiose trijose gyvenamosiose teritorijose-Garliavos mieste, Garliavos apylinkių ir Alšėnų sen. teritorijose. Viena pagrindinių problemų Kauno rajone – nepakankamai užimtas, nesimokantis, nedirbantis ir neužimtas jaunimas (toliaus – NEET‘s), neturi jokios motyvacijos dalyvauti neformalaus švietimo ar kt. veiklose. Siekiant pagerinti situaciją būtina organizuoti netradicinę ir patrauklią jaunimui priemonę – atviro jaunimo centro principu veikiančią erdvę „Garliavos mobilus jaunimo centras” ant ratų. Projekto metu bus suformuota 5 ambasadorių-savanorių komanda, kuri galėtų padėti įtraukti kuo daugiau jaunuolių į renginius ir informuoti juos apie tai tam tikrose vietovėse. Bus projekte naudojamos kartu su JSN Kauno regiono skyrius turimos organizacinės priemonės (projektoriai, XBOX, Wii, akumuliatorinė stotelė, lauko kinoteatro įranga ir kt.), kurios galės suteikti galimybę jaunuoliams būti patalpose ir po 17 val. kai neveikia kultūros centrai, mokyklos, ir kt. viešosios erdvės.
Projekto „Garliavos mobilus jaunimo centras“ įgyvendinimui yra sutelktos dviejų organizacijų – TPA LS Kauno rajono poskyrio ir JSN Kauno regiono skyriaus pastangos, žmogiškieji ištekliai, turima technika ir bendrystė bei bendradarbiavimas, kuris tęsiasi nuo 2018 metų. 2018-2021 metais kartu bendromis pastangomis įgyvendindavome ne vieną Kauno rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektą „Mobilus jaunimo centras“, „SOS 112“ ir kt., kuriuose organizavome bendrus renginius ir bendras priemones. Savanoriškos veiklos pagrindais 2021 metais TPA LS Kauno rajono poskyrio savanoriai (Greta Andriukaitė ir Mantas Molotkovas) aktyviais veiksmais padėjo JSN Kauno regiono skyriaus nariams įgyvendinti LEADER programos finansuotą projektą „Mobilus jaunimo centras“ Kauno rajone. Savanoriai įgijo patirties teikti Kauno rajono jaunimui mobilias užimtumo paslaugas bei atlikti darbą su jaunimu srityje Kauno rajone. Kartu su Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais pristatinėjome Lietuvos policijos profesiją ir turimą techniką bei amuniciją. Dalyvavome įvairios šventėse ir renginiuose (viso per 15 veiklų-renginių). 2022-02-21 d.
TPA LS Kauno rajono poskyrio visuotiniame susirinkime buvo pakeisti įstatai, kurie buvo adaptuoti darbui su jaunimu ir veiklai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje (2.3.6.p.), todėl siekiame toliau atlikti darbus su jaunimu Kauno rajone, juos įteisinę savo įstatuose. Siekiant įgyvendinti 2022-04-26 d. TPA LS Kauno rajono poskyrio Valdybos posėdyje (Protokolas Nr. 1) priimtą sprendimą buvo susitikta su Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) vadovybe, aptartos galimybės įkurti Lietuvos policijos mokyklos patalpose, adresu Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., 53313 Kauno r. sav. „Inovatyvų policijos atvirą jaunimo centrą“ (toliau- „I.P.A. jaunimo centras“) patalpose arba kitose numatytose patalpose. Planuojama nuo 2022 m. spalio mėn. atlaisvins Kauno rajono A.Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus mokinių užimtos patalpos, kuriuose galėtų įsikurti „I.P.A. jaunimo centras“. Šio centro veikla būtų organizuojam visoje Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems policininku vaikams, Lietuvos jaunimui ir užsienio lietuviams (kontaktiniu ir nuotoliniu būdu). Siekiant sustiprinti savo kaip organizacijos darbą su jaunimu buvo priimtas TPA LS Kauno rajono poskyrio Valdybos sprendimu sudaryti jungtinės veiklos sutartį su JSN Kauno regiono skyriaus nariais, kurioje bendrai įsipareigojome turimomis priemonėmis ir turima patirtimi padėti įgyvendinti Garliavos miesto ir apylinkėse mobilaus darbo su jaunimu veiklas. Bus nuomojama izoterminė priekaba atlikti darbui su jaunimu ne tik Garliavos mieste ir apylinkėse…

https://www.facebook.com/reel/3481799055407547

**********************************************

Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius kartu su asociacija „Moterų informacijos centras“ bei partneriais (Asociacija „Kauno apskrities moterų krizių centras“, asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, asociacija „Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras“; VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, asociacija „Lietuvos moterų lobistinė organizacija“ 2019–2022 m. įgyvendino projektą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“, finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kurio tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinumą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje prieinamumą bei kokybę.

 Projekto metu veiklos vykdytos šiomis kryptimis:

‒       Viešinimas. Vykdyta aktyvi nacionalinė viešinimo kampanija nacionalinėje televizijoje (400 video reklamų), socialiniuose tinkluose (521 žinutė) ir 38 gydymo įstaigose, parengta ir publikuota 60 straipsnių ir t.t.

‒       Mokymai ir diskusijos:

  •     1263 smurto artimoje aplinkoje srityse dirbantys specialistai iš visų 60-ies Lietuvos savivaldybių dalyvavo diskusijose ir mokymuose, kurių metu aptarti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių   asmenų apsaugos užtikrinimo ir pagalbos jiems teikimo klausimai bei iššūkiai, prevencijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo galimybės;  
    • 88 Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) specialistai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir supervizijose bei parengė SKPC teikiamos pagalbos kokybės vertinimo gaires;
    • 18 komunikacijos specialistų dalyvavo diskusijoje, kurios metu aptarė komunikacijos apie smurtą artimoje aplinkoje iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus.

‒       Mokslinis tyrimas. Atliktas mokslinis tyrimas „Pagalbos kokybė, prieinamumas ir efektyvumas nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje požiūriu“, kuris atskleidė apsaugos, pagalbos ir bendradarbiavimo kliūtis, kurių pagrindu buvo suformuotos rekomendacijos joms įveikti.

‒       Visuomenės apklausa. Įgyvendintos 3 reprezentatyvios gyventojų apklausos apie smurto artimoje aplinkoje problemos žinomumą, kurios parodė, kad didėja nepakantumas smurtui artimoje aplinkoje (2019 m. 79 % gyventojų nepateisino smurto artimoje aplinkoje; 2022 m. – 92 %), Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų žinomumas (2022 m. 12 % respondentų žinojo apie SKPC, kai 2019 m. – nė vienas) bei pasitikėjimas policija (2019 m.  į policiją kreipėsi 14 % nukentėjusiųjų, o  2022 m. – 17 %).

Įgyvendinus projektą parengtos „Rekomendacijas dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos, pagalbos ir paslaugų užtikrinimo nuo jo nukentėjusiems asmenims bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo“. Rekomendacijas rasite čia

Net ir įgyvendinus projektą ši veikla tęsiama ir plėtojama toliau.

Projektas „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“

2019-04-05
 
Projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“[1], finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinimą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę.
Projekto veiklos grindžiamos visuomenės apklausa dėl pagalbos teikimo galimybių bei moksliniu tyrimu dėl tokios pagalbos kokybės bei prieinamumo. Atsižvelgiant į esamą situaciją organizuojama informacinė kampanija, kurios uždavinys – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti jo atpažinimą, keisti stereotipinį požiūrį į smurto aukas, viešinti specializuotos pagalbos centrų teikiamas pagalbą ir paslaugas smurto aukoms.  Siekiama padidinti smurto artimoje aplinkoje aukoms teikiamos pagalbos prieinamumą ir kokybę – organizuojami mokymai visų Lietuvos savivaldybių, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje problematikos srityje. Pagalbos smurto aukoms kokybei užtikrinti organizuojami specialūs mokymai bei supervizijos specializuotos pagalbos centrų darbuotojams.  Siekiant įvertinti teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims kokybę bei prieinamumą ir parengti rekomendacijas dėl jų tobulinimo bus atliktos reprezentatyvios viešosios nuomonės apklausos ir mokslinis tyrimas. Taip pat rengiamos rekomendacijos dėl teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims kokybės bei prieinamumo ir teikiamos SADM bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
Viena kitą papildančios veiklos nuosekliai sieks pokyčio – išaugs visuomenės nepakantumas smurto artimoje aplinkoje apraiškoms, iki 83 proc. padidės žinomumas apie teikiamą pagalbą smurto aukoms visuomenėje ir kils pagalbos kokybė bei pagalbos teikėjų kompetencijos.
 
[1]                      Projektą įgyvendiname kartu su asociacija „Moterų informacijos centras“ kartu su partneriais Kauno apskrities moterų krizių centras, Visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras; VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Tarptautinė kampanija – 16 dienų prieš smurtą prieš moteris
Lapkričio 25-oji kasmet žymi tarptautinės kampanijos prieš smurtą prieš moteris pradžią. Ši
kampanija trunka 16 dienų, iki gruodžio 10-osios – Žmogaus teisių dienos. Kiekvienais metais
viso pasaulio nevyriausybinės organizacijos skatina atkreipti dėmesį į šią problemą, kuri vis dar
yra labai arti kiekvieno iš mūsų. Statistika sako, kad pasaulyje 1 iš keturių moterų patiria smurtą
artimoje aplinkoje. Lietuvos tyrimai rodo, kad kas trečia moteris nuo 16 metų yra patyrusi
smurtą. Statistika, žinoma, yra tik skaičiai, tačiau po kiekvienu jų yra mergina, moteris, mama,
mergaitė.
Yra daug priežasčių, kodėl smurtas artimuose santykiuose vis dar išlieka aktualia problema.
Viena svarbiausių – abejingumas ir manymas, kad smurtiniai santykiai gali būti pateisinami
dėl vienokių ar kitokių priežasčių.
Prisiminkime tarptautinės kampanijos 16 dienų prieš smurtą prieš moteris istoriją. 1989 metų
gruodžio 6 dieną Monrealio (Kanada) Inžinierinės politechnikos mokykloje buvo sušaudyta
grupė studenčių. Merginas nužudęs vyras (jo pavardė tikrai neverta minėti, tegu dingsta
užmarštyje) sakė, kad nekenčia feminisčių, o nužudytosios tokios ir yra, nes mano, kad gali
daryti tai, ką ir vyrai.
Šios žudynės paskatino viso pasaulio moterų teisių aktyvistes suvienyti jėgas ir imtis bendrų
veiksmų, kad problema pagaliau taptų matoma. Taip 1991 metais buvo pradėta kampanija 16
dienų prieš smurtą prieš moteris.
Baisiausia, kad ši istorija yra visai nesena – jai tik 28 metai. Dar baisiau – kad ir šiandien nuolat
girdime žodžius – „
nekenčiu feminisčių“. Tačiau norisi tikėti, kad auginame vaikus, kuriems
lygios teisės ir galimybės – yra norma, o smurtas – nesuvokiama ir nepateisinama atgyvena.
Lietuvos policija sako, kad po to, kai smurtas artimoje aplinkoje buvo kriminalizuotas, kurį
laiką buvo stebimas fiksuojamų atvejų augimas. Šiandien – padėtis stabilizavosi , ir net mažėja
pranešimų skaičius. Tačiau Specializuotos pagalbos centrų darbuotojai, kurie teikia
specializuotą kompleksinę pagalbą smurto aukoms, matydami problemos mastą iš vidaus,
abejoja, ar tikrai šie skaičiai atspindi realią situaciją ir ar moterys jaučiasi saugesnės savo
namuose.
Moterų informacijos centras (MIC) – didžiausia ir seniausiai Lietuvoje dirbanti moterų
nevyriausybinė organizacija, nuolat primena, kad smurtas turi būti panaikintas. MIC užsakymu
šiais metais buvo atliktas tyrimas, kuris iliustruoja smurto artimoje aplinkoje situaciją
Lietuvoje ir aukščiau paminėtus skaičius. Nuoroda į tyrimą čia
http://www.lygus.lt/smurtiniaisantykiai-kas-penktuose-namuose/
Šis straipsnis yra projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ dalis. Projektą
finansuoja Europos socialinis fondas, įgyvendina Moterų informacijos centras.
SPC kontaktai Lietuvoje http://www.lygus.lt/spc-kontaktai/
Daugiau informacijos apie Specializuotos pagalbos centrus: lygus.lt

Publikacijos (naujausios viršuje): (Nuorodos į visus straipsnius čia)

Pranešimas spaudai

2022.07.01 

Liepos 4 d., pirmadienį, 13 val. Konstitucijos salėje (Seimo I r.) organizuojama diskusija „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“.

Renginio dalyvius pasveikins Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Seimo narė Dovilė Šakalienė.

Moterų informacijos centras kartu su partneriais* pristatys rekomendacijas gairėms kovai su smurtu, padėsiančias efektyviai spręsti nacionalinio lygmens smurto artimoje aplinkoje problemą Lietuvoje. Pranešimus skaitys Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė, tyrėja dr. Giedrė Purvaneckienė.

Pasak renginio organizatorių, per tris intensyvaus darbo metus buvo iš esmės pažvelgta į smurto artimoje aplinkoje problemą Lietuvoje, pavyko išgryninti opiausias vietas ir paieškoti būdų joms spręsti, atliktas mokslinis tyrimas, visuomenės apklausos, organizuoti mokymai visų Lietuvos savivaldybių, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, suorganizuota informacinė kampanija.

Remiantis projekto dalyvių patirtimi ir praktika buvo parengtas rekomendacijų sąrašas dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos, pagalbos ir paslaugų užtikrinimo nuo jo nukentėjusiems asmenims bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo.

Šios rekomendacijos, projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ veiklos ir gyventojų apklausos rezultatai bus aptarti Moterų informacijos centro organizuojamoje diskusijoje.

Pastaruosius trejus metus Moterų informacijos centras kartu su partneriais įgyvendino ES struktūrinio fondo finansuotą projektą, kuriuo siekiama kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinamumą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją kartu didinant pagalbos nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje prieinamumą bei kokybę.

Moterų informacijos centras – viena seniausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, jau 30 metų kovoja su smurtu artimoje aplinkoje, teikia visokeriopą pagalbą smurto aukoms, šviečia visuomenę ir rūpinasi, kad smurto artimoje aplinkoje problema nuolat būtų dėmesio centre.

Pastarieji treji metai kaip niekad pilni įvykių ir nenuspėjamų, viską keičiančių aplinkybių. Projekto įgyvendinimo metu savo sąlygas diktavo ir prasidėjusi Covid-19 pandemija. Karantinas ir izoliacija, sunkesnis pagalbos prieinamumas dar labiau išaugino smurto atvejų skaičių, teko galvoti apie kitas, labiau ir lengviau pasiekiamas informacijos ir pagalbos smurto aukoms formas. Rusijai užpuolus Ukrainą, susidūrėme su dar nematytu Lietuvoje smurtu – karo pabėgėlių išgyventu siaubu ir prievarta. Visa tai kartu su stebėtu visuomenės susipriešinimu, kai keliamas smurto artimoje aplinkoje klausimas kalbant apie Stambulo konvencijos ratifikavimą, seksistiniai, smurtiniai pareiškimai, pasigirstantys iš valdžios atstovų lūpų, akivaizdžiai parodė, kad turimų kovos su smurtu artimoje aplinkoje priemonių vis dar nepakanka, kad ši problema privalo išlikti dėmesio centre.

Diskusijos programa

Pagalba patyrusiems smurtą: telefonu 8 700 55516    I–V       nuo 8:00 iki 20:00  tiesioginio internetinio pokalbio (LiveChat) metu     I–V       nuo 8:00 iki 20:00

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų kontaktai  https://www.specializuotospagalboscentras.lt/

Daugiau informacijos:

Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centras, Tel. +370 6 98 21585, El. p. jurate@lygus.lt

*Kauno apskrities moterų krizių centras, Visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras; VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Lietuvos moterų lobistinė organizacija ir Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius.

Kovokime su aukų kaltinimu internete
Smurtas artimoje aplinkoje – atspindys žiniasklaidoje
Naujienos, kurios netampa naujienomis
Seksualinės prievartos kultūra
Kovokime su aukų kaltinimu internete
Smurtas prieš moteris politikes
Seime pristatomos rekomendacijos gairėms kovai su smurtu artimoje aplinkoje
Ukrainos moterys kovotojos
Smurtas prieš moteris. Skaičiai ir faktai. II dalis
Smurtas prieš moteris. Skaičiai ir faktai. I dalis
Seksualinio smurto atvejų Ukrainoje daugėja
Nepageidaujamas pamokslavimas
Ukrainos moterų kovos įrankis Dattalionas
Mindaugas Akelaitis – reikia šalinti priežastis, o ne pasekmes
Guoda Pečiulytė: yra dalykų, kurių Įstatymas pakeisti negali
Filmas 10 metų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui !
Giedrė Purvaneckienė: Tai buvo perversmas!
Viktorija Čmilytė-Nielsen – Tai buvo lūžio taškas!
Grotažymė už lygybę II dalis 
Grotažymės už lygybę 
„Ne” reiškia „Ne”
Femicido aukoms pagerbti – meno kūrinys
Smurto dėl lyties kaina – 366 milijardai eurų kasmet
Tai ne komplimentas  
Pandemija žiauriausiai smogė silpniausiems
Smurtas prieš moteris nėra apie moteris…
Pandemija kirto moterims visame pasaulyje
Su Tarptautine moters diena!
Smurtas Kalėdų nešventė
Nemokamas traukinio bilietas bėgantiems nuo smurto
PARUOŠTUKAS I.ŠIMONYTĖS VYRIAUSYBEI: 10 veiksmų, kurie suvaldys smurtą prieš moteris – LygusLygus
Lietuvoje didėja nepakantumas smurtui
Futbolininko istorija
16 dienų 2020 Lietuvoje ir pasaulyje – #AšLenkijosMoteris
Pandemijos smurtas prieš moteris
Kad nereikėtų grįžti į pradžią
SAUGŪS NAMAI – SAUGI VALSTYBĖ
Paaugliai neatpažįsta smurtinių santykių
Juodai baltas iššūkis
Smurtautojams Škotijoje gresia naujos sankcijos
Gyvas pokalbis (live chat) – dar vienas būdas padėti smurto aukoms
Laikas skelbti ypatingąją padėtį (2020-09-18)
Už stiprias moteris! Būkime jomis, auginkime jas! Su Motinos diena!
Smurtas už uždarų karantino durų
Karantino sąlygos palankios smurtui
Čia yra nuoroda, kur galima matyti pranešimo spaudai video gestų kalba, lietuviškais titrais ir pilnu tekstu.
ttp://www.lkd.lt/karantino-salygos-palankios-smurtui
Čia nuoroda į video atsisiuntimui.
https://wetransfer.com/downloads/49d63fc87b5551cc044950d48b13ef2d20200402153755/91ad94610588da43560646c2530e0fe620200402153755/fe8df9
8 straipsnis. V-diena
PRANEŠIMAS SPAUDAI:
NEMATOMI EKONOMINIS IR PSICHOLOGINIS SMURTAS TURI BŪTI KRIMINALIZUOTI
Tarptautine kampanija  (2019-11-28)
SMURTINIAI SANTYKIAI – KAS PENKTUOSE NAMUOSE
REPREZENTATYVIOS APKLAUSOS APIE SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PRISTATYMAS
Tyrimą ir tyrėjų pranešimus galite rasti:
http://www.lygus.lt/pristatytas-kokybinis-tyrimas-smurtas-artimoje-aplinkoje-prevencija-apsauga-pagalba-bendradarbiavimas/
http://www.lygus.lt/metu-virsmo-linkejimai/
http://www.lygus.lt/prancuziskos-pamokos/
http://www.lygus.lt/ar-geroves-valstybeje-bus-vietos-moteru-teisems/
http://www.lygus.lt/stambulo-konvencija-mediacija-ir-atsilikusios-valstybes-statusas/
Baltijos tyrimų pristatymas