Atributika

TPA (IPA) logotipai

Reikalavimus rasite ir pasaulinio TPA svetainėje (spausti čia)

C M Y K – Colour split: 
YELLOW =  80Y  9M 
LIGHT BLUE = 35C  9M 
DARK BLUE =  89C  43M 
RED =  100M  81Y  4K

Ištrauka iš TPA Tarptautinių taisyklių:

9 str. TPA emblemos
Nacionaliniai skyriai ir Regioninės grupės turi įgaliojimus naudoti Asociacijos emblemas tokia apimtimi, kokia tai nekelia pavojaus prekių ženklo apsaugai. 
TPA emblemos neturi būti naudojamos nepatvirtintiems komerciniams tikslams.
Skyriai gali suteikti įgaliojimus Regioninėms grupėms ir nariams naudoti emblemas tik pagal aukščiau minimas sąlygas.
Bet koks pakeitimas emblemoje kelia grėsmę  prekės ženklo apsaugai ir todėl yra neleistinas.
Emblemos gali būti uždedamos ant/virš kito meninio kūrinio/darbo, tačiau kitas meno kūrinys/darbas negali būti uždedamas ant emblemų. Kylant abejonių, Nacionaliniai skyriai turėtų pateikti siūlomą meno kūrinį/darbą TPA Administracijos vadovui dėl įvertinimo ir patvirtinimo. 

TPA himnas (su fonogramomis)

IPA_Hymn

HYMN OF THE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Words: Pierre-Marie GUILLEMOT
Music: Alfred COUAT

Žodžiai:

ENGLISH VERSION
Servo per Amikeco – Through friendship
1st Verse   2nd Verse  3rd Verse
The Torch of friendship
Across borders
For each policeman
Glitters like a sunshine,
And all over the countries
Its light spreads
In the infinite
Of the same sky(chorus)
We have in common
The love of justice
And we hold out our hands
To all its defenders
To celebrate the name,
And the great sacrifice
Of those who died
In honour. (chorus)
Glory to all our friends
That the supreme task
Always find united
Fearless of danger,
Serving on the front place,
Imperilling their lives
To protect liberty. (chorus)
  – Chorus –  
  In the service of the right,
Knights of the peace,
Let us make our mission beautiful
In the heart of each one,
The eternal motto
Will be „Through friendship”.