Įkurtas naujas poskyris

2006 lapkričio 7

(TPA LS gen. sekretorius V.Pliuskus)

Įkurtas naujas Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Vadovybės apsaugos poskyris.

Jis vienija 15 TPA narių. Poskyrio pirmininku išrinktas Kęstutis Blužas.