Kalėdinis posėdis

2002 15 gruodžio

(TPA LS gen. sekretoriaus informacija)2002-12-13 Vilniuje įvyko TPA Lietuvos skyriaus posėdis. Jame buvo aptarti 2003 m. darbo planai, nario mokesčio mokėjimo tvarka, tarptautinių ataskaitų pateikimo formos. Išsamesnė posėdžio medžiaga bus pateikta policijos laikraštyje „Sargyba“ ir interneto svetainėje.