Kelmės poskyris švenčia dešimties metų jubiliejų

2006 21 lapkričio

(TPA LS gen. sekretorius V.Pliuskus)

Jubiliejaus proga sveikiname visus TPA narius bei jų šeimas, visus, prisidėjusius prie poskyrio klestėjimo ir garsinimo.

Širdingai linkime Jums ir Jūsų šeimoms visokeriopos gerovės, sielos ramybės ir lūkesčių įgyvendinimo, geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir puikios šeimyninės laimės.

Tegul ateinantis laikas būna dosnus sumanymų, turtingas gerų darbų ir prasmingų siekių!

TPA Lietuvos skyriaus valdyba