Marijampolės policijos asociacija paminėjo 15-kos metų jubiliejų

2009 gruodžio 8

(TPA LS Marijampolės poskyrio pirmininkas Artūras Žemaitaitis)

Tarptautinės Policijos Asociacijos Lietuvos Skyriaus Marijampolės poskyriui 15 metų. Poskyris įkurtas buvo 1994 metais, šiuo metu Asociacija vienija 170 Marijampolės poskyrio narių. Pažymint jubiliejų, š. m. gruodžio 04 d. buvo sušauktas visuotinis policijos asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame nariai išklausė pirmininko ir revizoriaus ataskaitas.

Už aktyvią veiklą asociacijoje, poskyrio pirmininkas H. Poškevičius dešimčiai poskyrio narių įteikė padėkos raštus. Pasibaigus ilgamečio poskyrio pirmininko H. Poškevičius trečiajai pirmininkavimo kadencijai, buvo renkamas naujas poskyrio pirmininkas, pavaduotojas ir visa valdyba. Naujuoju poskyrio pirmininku išrinktas Artūras Žemaitaitis, buvęs poskyrio pirmininko pavaduotojas.

Koks jubiliejus be šventinės vakaronės, kuri vyko pramogų centre „AIRA“. Vakaronės metu  visiems susirinkusiems, o jų buvo virš 100, liūdėti neleido Apolonija Zizirskienė kartu su muzikantais. 

Vakaronėje be Marijampolės policijos asociacijos  narių dalyvavo TPA LS I –asis viceprezidentas G. Bagužis, Radviliškio poskyrio pirmininkas ir TPA LS 3 viceprezidentas R. Venckus, Generalinis sekretorius R. Matonis, Valdybos narė V. Ancikevičienė, Prienų poskyrio pirmininkas A. Malinauskas, Lazdijų poskyrį atstovavo A. Berkmonas, Marijampolės apskrities asociacijų pirmininkai.

Visi svečiai paminėti mūsų poskyrio jubiliejaus atvyko ne tuščiomis rankomis. TPA LS valdybos nariai, penkiems aktyviausiems Marijampolės poskyrio nariams, įteikė asociacijos Prezidento V. Pliuskaus padėkos raštus.  Svečiai, ne tik gausybę dovanų  padovanojo Marijampolės poskyriui, bet nepagailėjo ir gražių žodžių jubiliejaus proga.

Vakaronei įpusėjus prie scenos buvo sukviesti visi šiais metais į asociacijos gretas įstoją nariai. Prasidėjo naujų asociacijos narių krikštynų apeigos. Norint būti pakrikštytam ir gauti pilnateisio asociacijos nario pažymėjimą, reikėjo įveikti gausybę išbandymų.

Buvo tikrai linksma. Vyko šokiai, bendravimas su kolegomis, įvairios loterijos. Apsiniaukusį dangų papuošė šventinis saliutas. Visiems palinkėta ilgiausių metų.