Naujas Plungės poskyrio pirmininkas

2005 gruodžio 15

(TPA LS gen. sekretorius V.Pliuskus)

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Plungės poskyrio pirmininku išrinktas Stanislavas Jurinas, dirbantis Plungės PK kriminalinės policijos tyrėju.