TPA LS Utenos poskyrio garbės nario vardas suteiktas Vladui Šalgunovui

2009 sausio 26

(Rimas Leleckas – TPA LS Utenos poskyrio pirmininkas)

2009 m. sausio 23 d. įvyko Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Utenos poskyrio visuotinis narių susirinkimas. Iš 62 sąrašuose registruotų narių dalyvavo 39. Jo metu buvo išklausyta pirmininko ir valdybos veiklos bei revizoriaus ūkinės – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos.

Valdybos darbas vienbalsiai įvertintas labai gerai. Balsavimo metu buvo pritarta stojamojo ir nario mokesčių didinimui, nustatyta nauja nario mokesčio tvarka ir terminai. Buvo pristatytas TPA LS 2009 m. renginių planas, aptartas Utenos policijos asociacijos tradicinių kasmetinių ir naujų renginių planas šiems metams.

Buvusiam ilgamečiam komisariato vadovui, Utenos policijos asociacijos nariui nuo pirmų dienų – Vladui Šalgunovui už nuopelnus Lietuvos policijai ir Utenos policijos asociacijai vienbalsiai buvo suteiktas TPA LS Utenos poskyrio garbės nario vardas ir įteiktas šio titulo liudijimas.

Po susirinkimo buvo organizuota tradicinė vakaronė kavinėje „Pipirini pizza“, kurioje dauguma narių dalyvavo su antrosiomis pusėmis.