TPA LS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS POSKYRIUI – 10 METŲ

2018 10 balandžio TPA LS VST poskyrio valdybos narė Ramunė Skliaustienė

2008 m. balandžio 14 d. Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus interneto svetainėje www.ipa.lt pasirodė informacija: ,,TPA LS šeima pasipildė dar vienu poskyriu. Keletas Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų inicijavo dar vieno Asociacijos poskyrio gimimą.“ 2008 m. balandžio 8 d. TPA LS Valdybos sprendimu Viešojo saugumo tarnybos asociacija priimta į TPA LS. Asociacijos pirmininku išrinktas Deividas Kerulis. 2008 metais išrinktas ir du kartus perrinktas.

Tuomet, 2008-aisiais, mūsų buvo 36 pareigūnai. Tie 36, kurie patikėjo Deivido iniciatyva ir TPA idėja. Taip mes susibūrėme draugystei – Servo per Amikeco. Šiandien iš tų pirmųjų 36 narių poskyryje vis dar yra 29 pareigūnai. Keitėsi valdyba, nariai, tai didėjo, tai mažėjo narių skaičius, ir 10-ąsias poskyrio metines mes pasitinkame 75-ių narių būryje.

Poskyrio pirmininkas už savo iniciatyvumą ir veiklumą buvo pastebėtas ir išrinktas TPA Lietuvos skyriaus Valdybos nariu, 2012 m. tapo 7-uoju TPA LS nariu, laimėjusiu pasaulinę TPA įkūrėjo Arthur Troop vardo stipendiją, kuri suteikė galimybę mokytis TPA Gimborno mokymo centre (Vokietija).

Per 10 veiklos metų mes veikėme: dalyvavome įvairiuose Lietuvos skyriaus ir tarptautiniuose renginiuose, patys organizavome renginius, keliavome po Lietuvą ir Europą. Pirmąją mūsų poskyrio gyvavimo vasarą pirmininkui teko įkalbinėti mus važiuoti į TPA LS organizuojamą sąskrydį – kaip buvo nedrąsu… Tačiau kai visgi išdrįsome, nepraleidome nė vieno. Neprailgo ir šimtai nuvažiuotų kilometrų, nes mes tapome draugais. O tarnauti draugaujant šimtą kartų drąsiau ir linksmiau.

Jubiliejų progomis įprasta, kai ir jubiliatas taria padėkos žodžius. Pasinaudodama šia galimybe, Viešojo saugumo tarnybos poskyris dar kartą dėkoja TPA Lietuvos skyriui ir prezidentui Vytautui Pliuskui už suteiktą garbę būti TPA šeimos nariu, Lietuvos skyriaus generaliniam sekretoriui Vytautui Jasiulevičiui ir TPA LS Kauno apskrities VPK poskyrio sekretoriui Vytautui Atkočiui už pagalbą steigiant mūsų poskyrį, kitiems Lietuvos skyriaus poskyrių nariams, kviečiantiems mūsų poskyrį į jų organizuojamus renginius. O savo poskyriui linkime – šimto metų be šių metų!